Distriktssjef Ted Nilsen i Mesta AS og regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen undertegnet kontrakten om drifting av vegene i Sør-Varanger og deler av Nesseby.
Distriktssjef Ted Nilsen i Mesta AS og regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen undertegnet kontrakten om drifting av vegene i Sør-Varanger og deler av Nesseby.

Undertegnet femårskontrakt for veiene i Sør-Varanger

Statens vegvesen og Mesta AS har inngått kontrakt om brøyting og vedlikehold av fylkes- og riksveiene fra Varangerbotn i Nesseby kommune og hele Sør-Varanger kommune.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten har en verdi på 127 millioner kroner, og avtaleperioden er fem år fra 1. september 2017.

Det var seks entreprenører som deltok i anbudskonkurransen, og Mesta AS leverte det laveste tilbudet. Kontrakten ble undertegnet i Kirkenes onsdag 8. februar av distriktssjef Ted Nilsen i Mesta AS og regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Kontrakten omfatter totalt 442 kilometer vei, fordelt på 191 kilometer fylkesvei, 122 kilometer riksvei og 16 kilometer gang- og sykkelvei. Kontrakten inkluderer også 83 kilometer kommunal vei, blant annet i Pasvik og Neiden, som Statens vegvesen drifter på vegne av Sør-Varanger kommune.

Entreprenøren tar på seg ansvaret for å være «vaktmester» for veiene, og brøyting er en stor del av jobben. I sommerhalvåret består arbeidet blant annet i å drifte grøntarealet langs veiene, skifte skilt og stikkrenner, feie vegene, reparere skader i asfalten og drifte rasteplassene.

Fra 1. september vil Mesta AS ha ansvaret for driften av veinettet i hele Øst-Finnmark. Inkludert i disse er kontraktene for Varanger (nord) og Karasjokområdet, hvor det snart skal lyses ut nye femårskontrakter.