- Gode utsikter, sier konsernsjef Morten Kristiansen. Foto Jens Haugen.
- Gode utsikter, sier konsernsjef Morten Kristiansen. Foto Jens Haugen.

Moelvens beste år siden 2007

Moelven tjente 335 millioner kroner på driften i 2016. Det er en forbedring av driftsresultatet på 120 millioner kroner sammenliknet med året før.

Publisert Sist oppdatert

I 2016 økte driftsinntektene med 6,8 prosent til 10.350 millioner kroner (9690 millioner kroner i 2015).

Konsernsjef Morten Kristansen i Moelven sier imidlertid at driftsresultatet for årets siste kvartal på 64 millioner kroner er på samme nivå som året før (65).

- Driftsinntektene i fjerde kvartal falt med 1,1 prosent til  2456 millioner kroner (2483). Reduksjonen skyldes salg av virksomhet.

Endring i Sverige

Konsernsjefen godt fornøyd med året:

- Vi har passert ti milliarder i omsetning og akkumulert har driftsresultat økt med 23,5 prosent. I hovedsak skyldes dette fortsatt tilfredsstillende etterspørsel etter produkter fra konsernets tremekaniske virksomhet og et godt og sunt aktivitetsnivå i prosjektdivisjonen Byggsystemer, sier Kristiansen.

Kristiansen sier at årsaken til det gode driftsresultatet er omstruktureringer og effektiviseringstiltak i flere bedrifter i konsernet.

- Forbedrings- og effektiviseringsarbeidet videreføres og det er spennende prosjekter på gang i hele konsernet. De to største sagbrukene vi har i Sverige - Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB – gjennomgår en stor organisasjonsmessig endring. Samtidig planlegges det investeringer på ca.160 millioner svenske kroner i maskiner og utstyr. Tiltakene skal være gjennomført sommeren 2019. Målet er at disse enhetene skal bli av våre mest effektive og lønnsomme, sier konsernsjefen.

Samordnet satsing

I januar 2017 ble det besluttet å overføre virksomheten ved Moelven Tom Heurlin AB fra divisjon Timber til divisjon Wood fra og med årsskiftet.

- Selskapet har ikke oppnådd tilfredsstillende lønnsomhet med sin strategiske innretning mot eksport, og vil nå i stedet bli samordnet med divisjon Wood med satsing mot det  skandinaviske hjemmemarkedet. Dette vil på sikt styrke divisjonen Woods satsing på overflatebehandling av tre og interiørpaneler og gi positive resultatmessige effekter, sier Kristiansen.

Gode utsikter

I Norge viser fastlandsøkonomien vekst og oljesektoren svekkes mindre. I Sverige justeres aktivitetsforventningene noe ned etter en periode med høy aktivitet. Europa for øvrig fortsetter med en marginal positiv veksttakt, opplyses det fra konsernet.

- For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til økt lønnsomhet i den underliggende driften, sier Kristiansen.

Les rapporten: http://kvartalsrapport.moelven.no/2016/Q4