- Vi er helt avhengige av skredvarslingen for å ivareta vår egen og trafikantenes sikkerhet, forteller Vidar Sanden, som er prosjektansvarlig for driftskontrakter hos entreprenøren Mesta, som har vintervedlikeholdet på riksvei 15 over Strynefjellet.

Snøbrøyterne avhengige av skredvarslingen

- Vi er avhengige av varslinger fra NGI for egen og andres sikkerhet, sier Vidar Sanden hos Mesta.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Hver morgen mottar en rekke personer med sikkerhetsansvar snøskredvarsel fra Norges Geotekniske Institutt (NGI). 1. desember startet vinterens varslingssesong. NGI driver overvåking og snøskredvarsling på lokalt og regionalt nivå på oppdrag fra private og offentlige kunder. Dette er en abonnementstjeneste som dekker hele landet og er åpen for alle.

Strynefjellet fryktelig rasutsatt

- Vi er helt avhengige av skredvarslingen for å ivareta vår egen og trafikantenes sikkerhet, sier Vidar Sanden, som er prosjektansvarlig for driftskontrakter hos entreprenøren Mesta.

Mesta har vintervedlikeholdet på riksvei 15 over Strynefjellet. Mellom to lange tunneler på høyfjellet krysser veien Grasdalen, og dette er en svært rasutsatt strekning.

- Det har gått mange ras i Grasdalen i årenes løp, sier Sanden. - Varslingen fra NGI er veldig viktig både for vår egen sikkerhet og for å vurdere om veien skal stenges. Det er en del av kontraktsvilkårene med Statens vegvesen at vi skal ha skredvarsling.

Hver morgen i sesongen fra 1. desember og ut april får mannskapene i Mesta SMS og e-post fra NGI. Varslingen brukes for å sikre at brøyting og vedlikehold skjer under trygge forhold, og i tillegg som grunnlag for å ta beslutning om veien må stenges. I deler av sesongen, med høyt farenivå, får Mesta SMS to ganger i døgnet.

NGI’s varslingsoppdrag sesongen 2016 - 2017

  • For Statens vegvesen overvåkes samtlige snøskredutsatte riks- og fylkesveier på Sunnmøre. Ca. 200 veipartier omfattes av varslingstjenesten.
  • For Statens vegvesen overvåkes et anleggsområde i Romsdalen der det bygges en ny skredsikring i form av en tunnel og skredvoll for E136.
  • For Mesta leveres skredvarsling for fjellovergangen Strynefjellet på riksvei 15, for å trygge arbeidet med snøbrøyting og veivedlikehold og for å kunne stenge veien.
  • For Fosen Vind AS / Statkraft overvåkes et rasutsatt område på Storheia, 5 km sør for Årnes i Åfjord, der man skal bygge en del av Europas største landbaserte vindkraftanlegg.
  • I Nord-Norge har 16 kommuner gått sammen om å opprette Nordnorsk Skredovervåking. Alle kommunene har bebyggelse som er utsatt for snøskred. Totalt 42 partier omfattes av varslingsoppdraget. Lokalkjente kontaktpersoner bidrar med observasjoner og målinger.
  • Lyse Energi i Rogaland bygger et nytt vannkraftverk, Lysebotn 2, med omfattende utbygging inne i fjell. Dette er et av Norges største vannkraftprosjekt. NGI leverer daglige snøskredvarsler, som gjør det mulig med kontinuerlig anleggstrafikk mellom dalen og fjellet gjennom hele vinteren.

Snøskredkompetanse siden 1973

- Nytt av året er at vi har oppgradert våre IT-systemer, noe som sikrer driftsstabilitet og oppfølging av kundene 24 timer i døgnet, sier Christian Jaedicke, leder av snøskredvarslingen hos NGI.

- Vi jobber også kontinuerlig med forbedring av varslene, slik at de ikke bare varsler om faregrad, men også om en kvantifisert sannsynlighet for at et skred treffer varslingsobjektet i løpet av de neste 24 timer.

NGI har drevet snøskredovervåking og -varsling siden 1973 og har en egen forskningsstasjon på Strynefjellet. Snøskredvarslene er basert på all tilgjengelig informasjon, værdata og observasjoner fra en rekke kilder, deriblant NVE og deres observatører. Vurderingene blir utført i henhold til den europeiske fareskalaen, med faregrad fra 1 til 5.

Totalt 15 personer på NGI jobber med varslingstjenesten. Sju personer med spesialkompetanse jobber i en turnusordning med å utarbeide detaljerte snøskredvarsler for oppdragsgiverne. To snøskredeksperter er på vakt til enhver tid og konfererer seg i mellom før endelige tekster blir sendt til kunden på e-post og SMS.

De daglige snøskredvarslene fra NGI konsentrerer seg om de områdene som kan utgjøre en fare for oppdragsgiverne og deres virksomhet. Varslene kan derfor avvike fra de regionale varslene på varsom.no, som er tilpasset friluftsfolkets behov.

Varslingssesongen varer normalt til 15. mai, men blir forlenget ved behov.

Powered by Labrador CMS