Jan Thalmann (t.v.) og Trygve Ollendorff på toppen av det nye vaskeanlegget i Lørenskog.
Jan Thalmann (t.v.) og Trygve Ollendorff på toppen av det nye vaskeanlegget i Lørenskog.

Feiring Bruks nye vaskeanlegg

Feiring Bruk annonserte nylig at de har investert rundt ti millioner kroner i et nytt vaskeanlegg. Etter en vellykket innkjøringsperiode er nå anlegget i full drift.

Publisert Sist oppdatert

Ved Feiring Bruk i Lørenskog går vaskeanlegget for fullt om dagen. Resultatet er helt nye produkter, fra ressurser som tidligere måtte saneres eller deponeres.

- Ja, det nye vaskeanlegget for overskuddsmasser er utrolig spennende, sier Trygve Ollendorff, daglig leder i Feiring Bruk, begeistret.

- Vi har et massivt lager med masser vi ikke har kunnet utnytte, og som normalt måtte ha blitt deponert. Med det nye anlegget får vi vasket ut partikler på nullstørrelse, altså støv, og kan gjenvinne en rekke nye produkter.

I den lukkede vaskeprosessen går «ingenting til spille».

- Gjennom flere trinn siktes ulike fraksjoner ut av massene, inntil vi sitter igjen med en masse som minner om tynn yoghurt, forklarer Ollendorff.

- Denne massen inneholder finstoffet (<0,063mm) som filtreres ut, og vannet gjenvinnes. For å unngå utslipp, foregår vaskingen i en lukket prosess. Anlegget henter vannressurser fra egne borehull og vannet resirkuleres slik at vanntapet blir minimalt.

Nye produktlinjer

Miljøaspektet er en viktig faktor i satsingen ved at overskuddsmasser kan utnyttes fremfor å bli et miljøproblem. Der man tidligere brukte natursand, vil man nå kunne hente materialer fra andre naturlige kilder som overskuddsmasse fra steinknusing. 

- Natursand er en endelig og knapp ressurs som vi bør kunne fase ut i for eksempel betong- og asfaltproduksjon ved å erstatte denne med knustfjell. Det er med andre ord en vinn-vinn-vinn situasjon der vi både kvitter oss med et potensielt miljøproblem, verner andre naturressurser og skaper bærekraftige produkter som markedet etterspør, sier Ollendorff.

Teknisk sjef ved Feiring Bruk, Tormod Wæhle, utdyper:

- Med dette anlegget har vi muligheten til å utnytte helt ned til de minste fraksjoner. Når denne delen av massene også kan gjenvinnes til nyttbare produkter blir det også mer interessant å snakke om miljøgevinst. Når du tenker at vi sitter på millioner av tonn med råmasse som tidligere ikke kunne benyttes, er det klart at det åpner for flere nye produktlinjer på sikt.

Nexans interessert i massene

Mange potensielle kunder har vist interesse for det nye anlegget. Blant disse er kabelleverandøren Nexans.

- For oss handler det om å finne produkter som tillater oss å utnytte kablenes fulle effekt, sier Haakon Hamre i Nexans.

- Det er ikke mange produkter som kan møte kravene til etterfylling i kabelgrøfter. Her ser vi etter riktig gradering på massene og evnen til å borttransportere varme. Vi er svært positive til det produktet Feiring Bruk har utviklet, slår han fast.

Føringer fra myndighetene

Det nye anlegget føyer seg også inn i en større sammenheng når det blir snakk om miljø og forurensning.

- Myndighetene har lagt føringer som pålegger oss å tenke langsiktig når det kommer til avfallshåndtering. I våre avfallsplaner kan vi nå betrakte disse massene som en ressurs fremfor mineralsk avfall, sier Ollendorff.

Tall på anleggets fulle kapasitet krever drift over en lengre periode, men så langt er staben på Feiring Bruk svært fornøyd med det de ser.

- Ja, dette er både innovativt og produktivt, samtidig som det åpner for nye inntjeningsområder. Vi er helt klart entusiastiske, sier en fornøyd Ollendorff.