STOR AKTIVITET: Flere store samferdselsprosjekter er planlagt eller i gang i Norge. Det gleder MEF, men forbundet mener enkeltkontraktene begynner å nærme seg et faretruende høyt nivå. Her fra E18-utbyggingen i Østfold.
STOR AKTIVITET: Flere store samferdselsprosjekter er planlagt eller i gang i Norge. Det gleder MEF, men forbundet mener enkeltkontraktene begynner å nærme seg et faretruende høyt nivå. Her fra E18-utbyggingen i Østfold.

- Vi nærmer oss et grenseland

ARENDAL (AT.no): Større kontrakter og flere totalentrepriser er ikke bra for anleggsbransjen, hevder MEF. Nå får de støtte av en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Publisert Sist oppdatert

Anleggskontraktene, spesielt de innenfor samferdsel, blir bare større og større. Nå frykter Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) at norske entreprenører kan bli skviset ut av sitt eget marked.

- Kontrakter på over én milliard blir stadig mer vanlig. Og det til tross for at de i praksis stenger flertallet av norske entreprenører ute. Nå må myndighetene våkne og sørge for at kontraktene utvikles i takt med det norske anleggsmarkedet, sier MEF-direktør Trond Johannesen.

Mer vei for pengene?

MEF aksepterer ikke «sannheten» om at totalentrepriser og større kontrakter gir mer vei for pengene. For å få mer dokumentasjon har forbundet engasjert Samfunnsøkonomisk analyse, og bedt byrået se nærmere på utbyggingen av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Tirsdag ble rapporten presentert under MEFs lunsjmøte på Arendalsuka. Konklusjonen er klar:

«Veimyndighetene kunne sannsynligvis spart store summer på å dele opp utbyggingskontrakten ved store veiprosjekter. I det konkrete tilfellet Arendal-Tvedestrand, som har en total kostnadsramme på 5,5 milliarder kroner, ville det oppstått klare samfunnsøkonomiske gevinster om prosjektet hadde blitt utlyst som to totalentrepriser i stedet for én.»

E18-prosjektet er den største enkeltkontrakten som er utlyst i norsk samferdsel.

STØRRE KONTRAKTER: Dette diagrammet ble presentert i Arendal. Utviklingen bekymrer MEF.
STØRRE KONTRAKTER: Dette diagrammet ble presentert i Arendal. Utviklingen bekymrer MEF.

 

Stordriftsfordeler, men…

- Totalentrepriser kan gi stordriftsfordeler, en mer helhetlig gjennomføring og lavere samhandlingskostnader. Ulempene er den høye risikoen for den aktuelle entreprenøren, og den må jo regnes inn i tilbudet. Risikoen vil sannsynligvis overstige stordriftsfordelene i dette prosjektet. Dessuten vil jo tilbudssiden bli redusert av de høye kontraktsummene, sier samfunnsøkonom Rolf Røtnes som har stått bak analysen.

Han mener at de største av dagens samferdselsprosjekter er i grenseland for hva som er hensiktsmessig i Norge.

- Blir kontraktsummene for store, er det bare utenlandske entreprenører som kan være med, sier han.

Bygger kompetanse

Myndighetenes uttalte satsning på en større andel totalentrepriser og opprettelsen av Nye Veier, bekymrer MEF og Johannesen:

– Vi er opptatt av å bygge opp kompetanse i det norske anleggsmarkedet. Da må kontraktene tilrettelegges slik at disse dyktige entreprenørene har mulighet til å delta i konkurransen, sier han og legger til:

- For rask utvikling mot store kontrakter vil skade konkurranseevnen og kompetansenivået hos norske entreprenører. Og vi kommer til å trenge gode, norske entreprenører framover.

Nye Veier forsvarer overfor NRK totalentreprisen på E18, og påpeker at tre av de fire prekvalifiserte entreprenørene i prosjektet er norske.

- Det er vel de tre som er i stand til å gi et tilbud, svarer Johannesen.