Administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Hovland, tror ikke det vil medføre farligere veier om man kutter belysning. – Nei, vi finner ikke noe i forskning som sier at det gir høyere trafikksikkerhet utenfor tettbebygd strøk og utenfor kryssområder, sier hun.
Administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Hovland, tror ikke det vil medføre farligere veier om man kutter belysning. – Nei, vi finner ikke noe i forskning som sier at det gir høyere trafikksikkerhet utenfor tettbebygd strøk og utenfor kryssområder, sier hun.

Nye Veier senker standarden

Regjeringens nye veiselskap kommer til å legge tynnere asfalt, lage smalere veier, spare penger på drenering og frostsikring droppe belysning.

Publisert Sist oppdatert

Nye Veier AS er et prestisjeprosjekt for Norge. Det nye selskapet har fått ansvar for å bygge ut nye veistrekninger på E6, E18 og E39 raskt effektivt og billig. Administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Hovland, mener at Statens vegvesen har bygget veier med for høy standard tidligere – dermed har det tatt for lang tid og blitt for dyrt.

Vil kutte

Nye Veier vil derfor gjøre ting raskere og billigere, garanterer Hovland overfor Aftenposten.

– Ja, jeg gjør det. Vi ser store muligheter. For strekningen Kolomoen-Moelv ligger vi allerede 300 millioner under Veivesenets anslag, sier Hovland til avisen.

Den strekningen skal stå ferdig i 2021 etter Nye Veiers planer, noe som er to år tidligere enn planlagt.

Men man kutter en del på veien. De åtte veistrekningene Nye Veier har fått ansvar for er anslått til å koste 148 milliarder kroner. Hovland håper å kunne spare 22 milliarder ved å kutte på standarden.

Dette skal gjøres for å spare:

  • Droppe veibelysning over lange strekninger.
  • La terrenget ta seg av dreneringen i stedet for å bygge lukket drenering langs utvalgte strekninger.
  • Redusere veibredde.
  • Redusere krav til sikt.
  • Redusere tykkelsen på asfaltlagene.
  • Lage enklere frostsikring på utvalgte strekninger.

– På en del områder bygger vi med for høy standard i Norge, mener vi. Det må inn et større kostnadsfokus, argumenterer Hovland.

- Kan bli dyrt å bygge billig

Hos Statens vegvesen er veidirektør Terje Moe Gustavsen skeptisk.

– Det kan bli dyrt å bygge billig dersom utgiftene til drift og vedlikehold blir store. Og hensynet til trafikksikkerhet er sentralt i all planlegging og bygging av veier. Samtidig er det viktig hele tiden å se muligheter for endringer, eventuelt forenklinger, og ta i bruk nye metoder. I den sammenheng vil vi selvsagt bruke både egne og andres erfaringer, sier han til Aftenposten.