Tom Wilhelsen AS har mange av lastebilene som kjører masser fra OHLs og Park & Anleggs prosjekt nord for Ski stasjon.
Tom Wilhelsen AS har mange av lastebilene som kjører masser fra OHLs og Park & Anleggs prosjekt nord for Ski stasjon.

Flytter ca. 1 mill. kubikkmeter med 50 vogntog

SKI (AT.no): Park & Anlegg AS har Follobane-kontrakt som underleverandør for det spanske selskapet Obrascón Huarte Lain S.A (OHL).

Publisert Sist oppdatert

- Vi skrev kontrakt med OHL på 193 mill. kroner 8. februar og startet arbeidet samme dag, sier prosjektleder Johann Stenrød i Park & Anlegg.

OHL fikk i august 2015 kontrakt på å bygge Follobane-seksjonen Langhus – Ski og Ski stasjon, for 2,3 milliarder kroner.

- Vi står for all sprenging og masseflytting, samt oppbygging av fundament til nye spor på OHLs delstrekning av Follobanen, sier Stenrød til AT.no.

Kjører hvert tredje minutt

Prosjektleder Johann Stenrød i Park & Anlegg.
Prosjektleder Johann Stenrød i Park & Anlegg.

Park & Anlegg kjører masser på dag og kveld. På det meste er 50 vogntog i sving med transporten:

- Det kjører et vogntog ut av anlegget hvert tredje minutt med morenemasser og sprengstein. Noe av steinen flyttes også internt på anleggsområdet av dumpere, sier prosjektlederen.

Ut av den lysebrune bergveggen midt i bildet skal TBM-ene komme etter planen.
Ut av den lysebrune bergveggen midt i bildet skal TBM-ene komme etter planen.

Det meste av masseforflytningen skal utføres i 2016 og 2017. Massene kjøres til forskjellige depoter i Akershus, Østfold og Oslo, bestemt av Jernbaneverket etter blant annet type masse. Stenerød opplyser at det arbeider 65 personer på anlegget.

Norge største samferdselsprosjekt

Det skjer også en del masseforflytning internt på Follobanen mellom Ski stasjon og Langhus i Ski kommune.
Det skjer også en del masseforflytning internt på Follobanen mellom Ski stasjon og Langhus i Ski kommune.

Follobaneprosjektets delprosjekt på Ski omfatter arbeid på den 1,5 km lange dagstrekningen mellom Langhus og Ski og bygging av nye Ski stasjon:

  • På dagstrekningen nord for Ski oppgraderes den eksisterende Østfoldbanen og det bygges tunnelportaler, forbindelsesspor øst og vest, beredskapsplasser, støyskjermer m.m.
  • På nye Ski stasjon blir sporområdet utvidet til seks spor og det bygges en ny og større Nordbyveien bro
  • Arbeidene i Ski er planlagt ferdig i 2020.

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Det 22 kilometer lange dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene.

Fire delprosjektet til over 14 milliarder

Follobanens fire delprosjekter med kontrakter for til sammen over 14 milliarder kroner havnet alle hos utenlandske entreprenører.

Italienske Condotte d’Acqua S.p.A signerte kontrakt på totalentreprisen EPC Civil Oslo S med Jernbaneverket. Verdien på kontrakten er på ca. to milliarder kroner.

Condotte har også kontrakten på Follobaneprosjektets tunnelboring med drill & blast i tunnelens siste del inn mot Oslo, verdt 1,2 milliarder kroner.

Acciona og Ghella fra Spania og Italia fikk i mars 2015 kontrakt på å bygge hovedtunnelene, for 8,7 milliarder kroner, mens spanske Obrascón Huarte Lain (OHL) altså i august 2015 fikk kontrakt på å bygge seksjonen Langhus – Ski og Ski stasjon, for 2,3 milliarder kroner.

Det har vært norske tilbydere på alle de fire kontraktene, men de har ikke klart å hevde seg i konkurransen. Selv om ikke hovedentreprisene gikk til norske bedrifter, er det mange norske underentreprenører på delprosjektene.