E134 Haukelifjell.
E134 Haukelifjell.

Vil oppheve fredning av E134 Haukelifjell

Riksantikvaren foreslår å oppheve fredningen av E134 over Haukelifjell, fordi fredningen ikke er forenlig med kravene som stilles til vegens sikkerhet og utforming når fjellovergangen skal bli ny hovedveg mellom øst og vest.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for opphevingen av fredningen er hensynet til vesentlige samfunnsmessige behov. Behovene er oppstått som følge av økte krav til standard og fremkommelighet samt «konsekvenser av klimaendringer».

På fredningstidspunktet ble det lagt stor vekt på at fredningene ikke skulle gå på bekostning av trafikksikkerheten, skriver Riksantikvaren på nett.

Riksantikvaren foreslår også å oppheve fredningen av Glåmbrua i Elverum fordi brua er svært flomutsatt og vil utgjøre en sikkerhetsrisiko ved oppføring av ny veibru.

Oppheving av fredningene krever forskriftsendring. Statens vegvesen har anmodet om at fredningene oppheves, og Riksantikvaren sender forslag om oppheving av fredningene på høring.