Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) lover å jobbe for bylogistikken.
Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) lover å jobbe for bylogistikken.

Gir plass for godsbilene

– Godsbiler skal ikke stenges ute fra sentrum, men kanskje varene må leveres til andre tider enn i dag.

Publisert Sist oppdatert

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har en positiv innfallsvinkel til logistikken i Oslo med visjoner som krever nytenkning både for transportbransjen og næringslivet, selv om hun ønsker et bilfritt sentrum.

På Schenkers fagdag nylig presenterte Oslos byråd for miljø og samferdsel hovedstadens transportpolitikk.

Innenfor Ring1 ønsker hun å ha det så bilfritt som mulig. Gateparkering skal bort, noe som betyr bedre fremkommelighet for varelevering.

Vil samarbeide

Samferdselsbyråden vil samarbeide med transportbransjen og handelsstanden for gode løsninger.

– Målet mitt er et fossilfritt bysentrum. Dessverre er transportsektoren synderen og må omstille seg til utslippsfri transport. Enkelte tror dette er et ensidig klimatiltak, men for meg er det like mye et bymiljø-tiltak for å skape nytt liv i sentrum. Vi tar de lavt hengende fruktene først. Det kan være tiltak som nullutslippskjøretøy, kvelds- og nattlevering, samlastsenter, laste- og losselommer, omprioriterte gatearealer fra parkering til andre formål og etablere effektive gater inn og ut av sentrum, understreket Berg.

Daglig leder Sven Bugge i Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS) var bekymret for at vareleveringsbehovene ikke blir godt nok ivaretatt. Han argumenterte for at bylogistikk må være en del av planene til kommunen og få en plass i Nasjonal transportplan.

– Jeg er oppmerksom på vareleveringsbehovet og tror på løsningsmuligheter, var svaret fra Lan Marie Nguyen Berg.

Powered by Labrador CMS