Nore 1 kraftverk i Rødberg er fra 1928. Nå skal det gamle kraftverket rehabiliteres. 
Nore 1 kraftverk i Rødberg er fra 1928. Nå skal det gamle kraftverket rehabiliteres. 

Nore 1 rehabiliteres

Statkraft har lagt bort byggeplanene om et nytt kraftverk i Nore og Uvdal i Buskerud. Isteden skal gamle Nore 1 kraftverk fra 1928 rehabiliteres.

Publisert Sist oppdatert

Rehabiliteringen vil foregå over mange år og vil sikre videre vannkraftproduksjon ved anlegget fremover, skriver Statkraft på sin hjemmeside.

Statkraft var kommet langt i planleggingen av et nytt kraftverk til ca. en milliard kroner i Numedals-kommunen og hadde tatt høyde for tekniske og økonomiske ressurser for å bygge nytt. Anleggsstart for det nye kraftverket var angitt til neste sommer.

Imidlertid har energiprisene hatt en fallende tendens, og de lave prisene gjør rehabilitering av det eksisterende anlegget til det mest attraktive alternativet.

- Det er vurdert flere løsninger for Nore 1. I dagens kraftmarked med lave energipriser er rehabilitering det beste alternativet, sier konserndirektør Hilde Bakken.

Dette innebærer at det ikke vil bli sendt ut noen forespørsler knyttet til nytt Nore 1 kraftverk. Rehabiliteringen vil i hovedsak omfatte elektro- og maskintekniske komponenter og vil foregå over flere år. Arbeidet vil starte i løpet av sommeren med forberedelse av anbud for diverse elektrotekniske komponenter. Nore 1 har en årsproduksjon på ca. 1,2 TWh og representerer noe under 1% av norsk kraftproduksjon.