Påtroppende adm. direktør i Bertel O. Steen Eiendom AS, Øivind Solbakken (i midten) er glad for at avtalen om den 94 mål store tomten nå er landet. - Her får vi mye plass å boltre oss på, sier han. Her sammen er han sammen med eiendomssjef Roger Sameien i Bertel O. Steen Eiendom AS (til venstre på bildet) og direktør for Bertel O. Steen Logistikk, Rune Kristiansen.
Påtroppende adm. direktør i Bertel O. Steen Eiendom AS, Øivind Solbakken (i midten) er glad for at avtalen om den 94 mål store tomten nå er landet. - Her får vi mye plass å boltre oss på, sier han. Her sammen er han sammen med eiendomssjef Roger Sameien i Bertel O. Steen Eiendom AS (til venstre på bildet) og direktør for Bertel O. Steen Logistikk, Rune Kristiansen.

Bertel O. Steen med nytt sentrallager

Bertel O. Steen Eiendom AS har inngått kontrakt om kjøp av eiendom til bruk for Bertel O. Steen Logistikk. Tomten på 94 mål ligger på Berger nord for Oslo og er regulert til logistikk- og terminalvirksomhet.

Publisert Sist oppdatert

Bertel O. Steen Logistikk håndterer all lager- og distribusjonsvirksomhet for bilvirksomheten i  Bertel O. Steen-konsernet. Bertel O. Steen Logistikk disponerer i dag ca. 12.000 m2 i Fjeldbo næringspark, 1 km nord for Bergerkrysset i retning Gardermoen. Dagens avtale går ut i 2018, med opsjon på forlengelse.

Som en konsekvens av Bertel O. Steens vekststrategi, har konsernet behov for økt areal til sin lager- og distribusjonsvirksomhet. Derfor har konsernet i en periode vært på leting etter en egnet tomt å bygge på. Nå er avtalen om kjøp av tomt på plass. Samtidig foregår reforhandlinger om forlengelse av dagens leieavtale på eksisterende eiendom for å sikre en smidig overgang.

Delvis et sandtak

- Tomten som er regulert til logistikk og terminalvirksomhet, er i dag delvis et sandtak, skog og noe bearbeidet mark. Det vil ta tid å opparbeide den før bygging kan finne sted, sier Øivind Solbakken som er påtroppende adm. direktør i Bertel O. Steen Eiendom AS.

- Her er det en del aktiviteter som må på plass i riktig rekkefølge. Skedsmo kommune vil anlegge gang- og sykkelvei i området, pluss at det skal etableres  en rundkjøring. Vi er nå igang med et forprosjekt der målet er å forberede oss best mulig til bygging kan finne sted, sier Solbakken.

Vil eie lokalene selv

- Vi er godt fornøyd med størrelsen og beliggenheten på tomten som ligger med god adkomst til E6, sier Rune Kristiansen, direktør for Bertel O. Steen Logistikk.

Tomten ligger også nær et transportknutepunkt med andre logistikkaktører som DHL, Posten Bring  og UPS for å nevne noen. Tomten ligger ti minutters biltur unna grensen til Oslo.

- Når et nytt lager kan stå ferdig er det litt for tidlig å si noe om, sier Kristiansen, men han sikter seg inn på ferdigstillelse i 2019/2020. 

- Bertel O. Steen styrker eiendomssatsingen og vil investere i eiendom i stedet for å sitte med lange leiekontrakter. Vi ønsker fleksibilitet gjennom å eie lokalene selv. Da står vi fritt til å omsette eller utvikle eiendommene slik at vi til enhver tid har optimale bygninger og beliggenhet, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen AS.

Han tilføyer at ambisjonen er å doble verdien innen eiendom fra 2,5 til 5 milliarder frem mot 2020.