- Bør sette ned bomtakstene for næringslivet

DB Schenker er svært kritisk til at Oslopakke 3 medfører sterkt økte bomtakster rundt hovedstaden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Oslos politikere har kommet til enighet om den såkalte Oslopakke 3, som forteller hvordan veier og transport skal organiseres i de neste tiårene.

Sentralt er økning av bompengetakstene, for nesten alle trafikanter.

For tungtransportens del kan det bli svært dyrt. Fra 1. mars vil det koste 100 kroner for Euro VI-biler over 3,5 tonn utenom rushtiden, noe som «bare» er en økning på fire kroner.

Men i rushtiden må Euro VI-bilene betale 130, og for eldre tungbiler er økningen stor. Utenfor rushtiden er prisen 160 og i rushtiden 190 kroner.

Det har vært mye skriverier om at elbiler nå også må betale bompenger rundt Oslo, og det stemmer, men for nullutslippsbiler over 3,5 tonn blir det gratis å passere bomringen.

DB Schenker er blant dem som er bekymret for de økte kostnadene for næringslivet.

- Varetransporten har ikke noe alternativ til veiene på Østlandet inn til Oslo. Derfor vil varetransporten rammes hardt når bomtakstene øker. For næringslivet betyr dette økte transportkostnader som i neste omgang må betales av kundene, skriver selskapet i en pressemelding, og påpeker at jernbanen ikke er noe godt alternativ for godstransport på Østlandet.

- Bompengesatsene bør settes ned for næringslivets transporter samt at kollektivfeltene bør åpnes for lastebiler over 7,5 tonn, mener Schenker videre.

Powered by Labrador CMS