Samferdselsministeren viser til at stadig FÆRRE kontrakter går til utenlandske entreprenører, og at de norske klarer seg godt i konkurransen.
Samferdselsministeren viser til at stadig FÆRRE kontrakter går til utenlandske entreprenører, og at de norske klarer seg godt i konkurransen.

- Norske entreprenører får nesten alle oppdrag

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener at norske entreprenører får en god nok andel av landets anleggsjobber.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Regjeringen, Nye Veier AS og Jernbaneverket har alle blitt kritisert for å lage for store entrepriser, som gjør at norske entreprenører ikke når opp i konkurransen mot utenlandske aktører. På Follobanen har alle de fem store hovedkontraktene gått til utenlandske entreprenører, mens de norske er blitt avspis med smuler.

Les også:
 - Overrasket over at ingen norske fikk Follobane-kontrakter- Jeg trodde norske entreprenører skulle få entreprisene på Follobanen, sier prosjektdirektør Erik Smith.
JBV: - I sum har de utenlandske vært bedreIngen norske entreprenører har fått noen av de fire store milliard-kontraktene på Follobanen. De tar de til etterretning. 

Vant 96 prosent av veikontraktene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener at dette ikke tegner et riktig bilde av situasjonen.

- I 2015 vant norske entreprenører 96 prosent av kontraktene for å bygge nye veier. Norske entreprenører vinner stort sett alle veivedlikeholdskontrakter. Det er ikke riktig at "alle oppdrag" går til utlandet, sier han i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Les også: 
Melder om svært få oppdragEn lang rekke anleggsbedrifter har «kritisk» eller «svært lav» oppragsmengde. Samtidig ser Maskinentreprenørenes Forbund (Mef) grunn til optimisme.
Beinhard kamp om kontrakteneRekordmange entreprenører kjemper om kontraktene fra Statens vegvesen. 

- Regjeringen er både opptatt av å bygge landet og vedlikeholde vår infrastruktur. Samtidig ønsker vi å sikre god sysselsetting og utvikle norsk næringsliv. Deriblant har vi styrket arbeidet med lærlinger i samferdselssektoren, understreker han.

Les også:
 Entreprenørene vil ha færre store kontrakterMef ønsker seg færre store kontrakter og mindre fokus på pris fra Statens vegvesen. Se Mefs 13 punkter lange ønskeliste her.

- Stadig færre utlendinger

Han mener snarere at utviklingen går i motsatt retning.

- Statistikk fra de siste tre årene viser at en stadig mindre andel av veiprosjekter tildeles utenlandske entreprenører. Mens andelen kontrakter til utenlandske entreprenører i 2013 var på 30 prosent, var andelen på 9 prosent i 2014 og helt nede på 4 prosent i 2015. På toppen kommer nå endringer i valutakursene som styrker norske entreprenørers konkurranseevne, sier samferdselsministeren.

- Når vi ser på alle de veiprosjektene som nå skal ut på anbud, ligger nesten samtlige prosjekt mellom 100 millioner kroner og 1 milliard kroner. Det vil altså være veldig mange oppdrag som er innrettet på det brede laget av entreprenører, mener Solvik Olsen.

90 prosent av jernbanekontraktene

Han visere også til tall som viser at de norske entreprenørene tar den største delen av jernbanekaka.

- 90,5 prosent av alle investeringskontraker over 100 millioner kroner er gått til norske selskap i perioden 2013-2015 dersom Follobanen holdes utenfor. Her vant italienske og spanske selskaper anbudet. Men Jernbaneverket anslår at også dette prosjektet vil ha mellom 30-40 prosent nordmenn blant de ansatte. Dette viser at utenlandske entreprenører ikke utelukker norsk sysselsetting, sier Solvik-Olsen.

- Min oppgave som samferdselsminister er å få mest mulig vei, bane og annen infrastruktur ut av de store investeringene denne regjeringen har lagt opp til. Da er konkurranse mellom de beste av norske og utenlandske entreprenører en forutsetning og en selvfølge. Men i disse tider er det svært viktig å øke aktiviteten for å sikre norsk sysselsetting. Det er derfor gledelig å se at norske entreprenører er konkurransedyktige internasjonalt og vinner anbud, både på riktig pris og høy kompetanse, sier samferdselsministeren, og fortsetter:

- Krav til lærlinger

- Nå jobber regjeringen videre med å sikre at satsingen på vedlikehold, drift og nye prosjekt gir den sysselsettingseffekten vi ønsker. Blant annet ser vi på kontraktsstrategier og krav for eksempel til bruk av lærlinger i entreprisene. Allerede i år vil Jernbaneverket begynne å stille krav til lærlinger i kontrakter med en varighet på 3 år eller mer. Det er svært positivt.

- Jeg har god kontakt med våre etater som er oppdragsgivere, og møter norsk entreprenørbransje i mange sammenhenger. Jeg legger stor vekt på å holde meg orientert om hvilke effekter den store satsingen på infrastruktur på vei og bane har i markedet. Tilbakemeldingene jeg har sett har pekt på at det er godt med oppdrag til norske entreprenører, avslutter samferdselsministeren.

Powered by Labrador CMS