Mer grensetransport – mindre på norske biler

Se utviklingen på import og eksport av gods på vei.

Publisert Sist oppdatert

Den totale transportmengden ved import og eksport på bil økte med 1 prosent fra 2014 til 2015. De norskregistrerte lastebilenes andel av transportene utgjorde 34 prosent. Dette er 2 prosent mindre enn i 2014 og 4 prosent mindre enn i 2013, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en melding på nett.

Baltiske og polske lastebiler frakter mer over grensen

I 2015 fraktet de baltiske landene samt Polen 16 prosent av godset til og fra Norge.

Dette var en økning på 1 prosent fra 2014. I 2010 fraktet disse bilene til sammenlikning 8 prosent av godset.

Svenskregistrerte lastebiler er fortsatt nest størst på transporter til og fra Norge. I 2015 var andelen 29 prosent. De svenske bilenes markedsandel har endret seg lite de siste årene, og var i 2010 28 prosent.

Kilde: SSB
Kilde: SSB

 

Fisk og trevirke ut - frukt og kjemi inn

33 prosent av godset som ble eksportert på norske lastebiler i 2015, bestod av varegruppen «Andre matvarer, fôrstoffer, drikkevarer og tobakk». Her inngår blant annet fisk.

Varegruppen «Tømmer, trelast, ved og kork» utgjorde 22 prosent.

«Kjemiske produkter» dominerte importen, tilsvarende 16 prosent av den totale importerte godsmengden på norske biler. «Frisk frukt og grønnsaker» utgjorde 11 prosent.

Nedgang i 4. kvartal

I 4. kvartal 2015 transporterte lastebiler 3,3 millioner tonn gods over grensen.

Det er 0,5 prosent mindre enn i samme kvartal året før. Norskregistrerte biler fraktet 1,1 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 34 prosent. Det er en svak nedgang sammenlignet med (0,4 prosent mindre enn i) 4. kvartal 2014.