Illustrasjonsbilde med solskjermingsfilm som ble sendt ut sammen med pressemeldingen fra MGF.
Illustrasjonsbilde med solskjermingsfilm som ble sendt ut sammen med pressemeldingen fra MGF.

Full forvirring om solskjerming

Ettermontert solskjermingsfilm i maskinen er forbudt, sier MGF. «Hæ!?» svarer maskinførerne. «Dette må vi utrede», sier Arbeidstilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Det ble liv i Anleggs-Norge da Maskingrossisternes Forening (MGF) for noen dager siden sendte ut en pressemelding hvor det fremgår at maskiner med ettermontert solskjermingsfilm ikke er godkjent for bruk i Norge.

Etter at nyheten var publisert på våre nettsider, ble AT.no kontaktet fra anleggsbransjen. Det kokte også på Anlegg&Transports Facebook-side.

Det er ingen tvil om at flere har montert solskjerming i maskinene, og mange er fortvilet og oppgitt. En hevdet sågar at han ble sterkt oppfordret til å fjerne de mørke vinduene på sin maskin innen dagen var omme etter at hans overordnede hadde lest om pressemeldingen fra MGF. Ellers kunne han risikere å måtte forlate anleggsplassen med maskinen.

- Står for pressemeldingen

Ingen av «solskjermingsførerne» vil stå frem i AT.no. MGF og fagsjef Njål Hagen står på sitt, også etter AT.nos funn som du kan lese om under.

Det er ifølge MGF «krav til sikt og/eller arbeidsplassikkerheten» som er hovedårsaken til forbudet. I tillegg skal en person på utsiden kunne oppnå øyekontakt med maskinføreren.

- Vi står for pressemeldingen og innholdet i den. Ettermontert solskjermingsfilm er forbudt, sier Hagen til AT.no.

AT.no har lest gjennom Maskinforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid, Kjøretøyforskriften samt arbeidsmiljølovens kapittel fire (krav til arbeidsmiljøet).

Redaksjonen har ikke klart å finne noe forbud mot solskjermingsfilm, hverken i forskriftene eller i loven. Vi har heller ikke registrert noe avsnitt hvor det fremgår at personer utenfor en maskin skal ha krav på å se maskinføreren gjennom maskinens vinduer.

Arbeidstilsynet tok betenkningstid

Hva sier Arbeidstilsynet Midt-Norge, som administrerer Maskinforskriften, om saken?

AT.no tok kontakt med tilsynsleder i regionen, Tore Jeppe Sørhaug, for å få en kvalifisert avgjørelse på om ettermontering av solskjermingsfilm gjør at maskinen blir ulovlig å bruke i Norge fordi produsentens erklæring om maskinen (Samsvarserklæringen) ikke lenger omfatter hele maskinen.

Vi stilte også spørsmål om hvem som kan regnes som produsent, hvor mye som kan gjøres av forandringer på en maskin før en samsvarserklæring slutter å gjelde, om det kan utstedes en ny samsvarserklæring ved forandringer som gjør at den opprinnelige samsvarserklæringen ikke lenger dekker hele maskinen, samt hvem som eventuelt kan utstede en slik ny erklæring.

Etter å ha hatt et møte på dette i tilsynet, var svaret fra Sørhaug:

- Dette må vi utrede, for solskjermingsfilm er ikke nevnt i Maskinforskriften. Når vi har utredet, kommer vi med en uttalelse på disse spørsmålene.

Det ble opplyst at dette ville ta minst en måned.

Sikt fra førerplass

I pressemeldingen fra MGF henvises det til at Maskinforskriften setter begrensninger i bruk av solskjermingsfilm i vedlegg I, avsnitt 3.2.1 – Førerplass.

Der står det «Sikten fra førerplassen skal være slik at føreren kan betjene maskinen og tilhørende redskap uten at det oppstår risiko for føreren eller utsatte personer når maskinen og redskapet brukes slik som forutsatt».

En «utsatt person» er i vedlegg 1 definert som «enhver person som helt eller delvis befinner seg i et farlig område».

Unntak i kjøretøyforskriften

Hva så med kjøretøyforskriften? Der står det jo i kapittel 31 avsnitt 3 blant annet:

«Vindu skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider. Det må være slik utført at gjenstander som sees gjennom det ikke blir forvrengt. Det samme gjelder for vindskjerm som fører skal se gjennom.» og «Som solfilter godtas svakt farget glass som ikke gir større reduksjon av lysgjennomslipp enn angitt i den amerikanske standarden ASA Z-26. 1 – 1966, July 15 1966. Andre former for solfilter som f.eks. påsprøytet eller påklebet film tillates ikke på noen del av vinduene som fører skal ha sikt gjennom (frontvindu og sidevinduer foran).»

Kjøretøytypen «Motorredskap» (mobile maskiner/selvkjørende arbeidsredskap med hjul eller belter) er omtalt i kjøretøyforskriften.

Men kjøretøy som ikke er registreringspliktig og som bare brukes utenfor offentlig vei er unntatt fra flere av kapitlene i kjøretøyforskriften – deriblant kapittel 31 - står det å lese i paragraf 1-10.

Tilbake til start

Det henvises også til forskrift om utførelse av arbeid, paragraf 10-5, i MGFs pressemelding datert 6. januar 2016.

Her står det: «Arbeidsgiver skal sørge for at det kun brukes arbeidsutstyr som er i samsvar med forskriftskravet til det aktuelle arbeidsutstyret».

Da er vi tilbake ved maskinforskriften som vi har belyst ovenfor i teksten.

AT.no vil selvfølgelig følge saken. Har du et tips eller en opplevelse som kan bidra til å klare opp i saken? Kontakt vår journalist Hans Kristian Barbøl her.

Under er pressemeldingen fra Maskingrossisternes Forening sendt ut 6. januar:

Ulovlig solskjermingsfilm

Maskiner som omfattes av Maskinforskriften og som har ettermontert solskjermingsfilm, er ikke godkjent for bruk i Norge.

Flere maskineiere rundt om i Norges land har av forskjellige årsaker valgt å ettermontere solskjermingsfilm på sine masseforflytningsmaskiner. Dette har medført enkelte diskusjoner i forbindelse med sakkyndig kontroll, da eierne får beskjed om at filmen må fjernes for at maskinen skal bli godkjent.

Påmontert solskjermingsfilm er definert som en 2’er feil/mangel når det går ut over krav til sikt og/eller arbeidsplassikkerheten. Solskjermingsfilmen må da fjernes og etterkontroll er påkrevet. Årsaken til dette er sammensatt, men hensyn til sikkerheten på arbeidsplassen er blant den viktigste. Et eksempel er når en person skal nærme seg maskinen og han/hun vil oppnå kontakt med maskinføreren. Med solskjermingsfilm på rutene er det umulig for vedkommende på bakken, eller føreren av en annen maskin/kjøretøy (utsatte personer), å se om maskinføreren er klar over den andres tilstedeværelse (øyekontakt).

Ikke minst er regelverket – Arbeidsmiljøloven og Maskinforskriften – med på å sette begrensinger i bruk av solskjermingsfilm. I «Kontrollveiledningen for kontroll av arbeidsutstyr», utgitt av Maskingrossisternes Forening, er det beskrevet at ruter skal ha de egenskaper og merkinger som er forutsatt av produsent. Bruk av solskjermingsfilm på ruter i førerhytta må vurderes opp mot arbeidsplassikkerhet og krav til sikt i henhold til maskinforskriften.

I «Forskrift om maskiner» (Maskinforskriften), vedlegg I, avsnitt 3.2.1 – Førerplass, står det: «Sikten fra førerplassen skal være slik at føreren kan betjene maskinen og tilhørende redskap uten at det oppstår risiko for føreren eller utsatte personer når maskinen og redskapet brukes slik som forutsatt».

I Arbeidsmiljøloven, «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav», § 10-5, Alminnelig plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr, står det blant annet at «Arbeidsgiver skal sørge for at det kun brukes arbeidsutstyr som er i samsvar med forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret».

Ettermontert solskjermingsfilm er ikke i samsvar med forskriftskravene og er derfor ikke godkjent for bruk på maskiner som omfattes av Maskinforskriften.

Powered by Labrador CMS