Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Hvilken kommune er best på trafikksikkerhet?

Det er fylkeskommuner, Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet nå i gang med å finne ut.

Publisert Sist oppdatert

- Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig for å få ned tallet på antall drepte og hardt skadde i trafikken. Vi vil derfor hedre kommuner som utmerker seg i dette arbeidet og løfte dem frem som forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prosessen med å kåre Årets trafikksikkerhetskommune 2016 er i gang.

En million kroner i premie

Målet med prisen er å bedre trafikksikkerheten ved å inspirere til enda mer godt trafikksikkerhetsarbeid lokalt.

Prisen for 2016 er på 1.000.000 kroner, og den skal gå til en kommune som kan vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og til gode planer for videre arbeid. Kommunen må ha en trafikksikkerhetsplan der blant annet sikring av skoleveiene inngår.

Nominasjonsprosess

Samferdselsdepartementet sender nå ut invitasjon til alle landets fylkeskommuner og ber dem nominere en eller to kommuner som har utmerket seg i lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

Statens vegvesen administrerer ordningen og utfører den videre nominasjonen. Det er Samferdselsdepartementet som tar den endelige beslutningen i samråd med Kontaktutvalget for trafikksikkerhet.

Tidligere prisvinnere

Det er femte gang Samferdselsdepartementet deler ut prisen Årets trafikksikkerhetskommune.

Prisen ble i 2015 gitt til Alta kommune, i 2014 til Bodø kommune, i 2013 delt mellom kommunene Austrheim og Lindås, og i 2012 til Nøtterøy kommune.