Beinhard kamp om kontraktene

Rekordmange entreprenører kjemper om kontraktene fra Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

Veikontraktene som hadde tilbudsfrist i november i fjor hadde i gjennomsnitt nesten åtte tilbud per kontrakt.

Maskinentreprenørenes Forbund (Mef) har analysert veimarkedet siden 2009, og har aldri sette tøffere konkurranse.

- Det er tydelig at mange entreprenører avsluttet 2015 med betydelig ledig kapasitet. Det er nå viktig at planlagte prosjekter settes i gang til riktig tid slik at den ledige kapasiteten settes i arbeid, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Mef.

7,9 tilbud per kontrakt var gjennomsnittstallet for november. For 2015 samlet, mens konkurransetallene for desember foreløpig ikke er kjent, var det i gjennomsnitt 4,8 tilbud per veikontrakt. Til tross for at omsetningen i anleggsmarkedet har økt jevnt og trutt de siste årene har konkurransen om kontraktene styrket seg hvert år siden 2011.

Kilde: Mef
Kilde: Mef

- Det er flere forklaringer til den sterke konkurransen. For det første har Statens vegvesen tradisjonelt færre kontrakter ute på slutten av året – kun 14 i november. Videre har veiinvesteringene i Midt-Norge og på Sørlandet vært på et lavt nivå over lengre tid, mens en nedgang i privatmarkedet i deler av Vestlandet kan ha bidratt til at flere aktører går over til veimarkedet. Samlet viser konkurransesituasjonen at anleggsbransjen har klart å tilpasse seg et stigende investeringsnivå på effektivt vis, sier Trond Johannesen.

Mef-direktør Trond Johannesen ber om at det settes fortgang i veiutbyggingen slik at ledig kapasitet kan utnyttes.
Mef-direktør Trond Johannesen ber om at det settes fortgang i veiutbyggingen slik at ledig kapasitet kan utnyttes.

Til tross for at den ledige kapasiteten blant entreprenørene har økt den siste tiden har MEF forhåpninger om at 2016 vil bli et godt år for anleggsbransjen.

- Prognosene tilsier videre vekst i anleggsinvesteringene. Det er avgjørende at vi ikke får utsettelser i prosjektene, at vi har kontrakter som tar hele entreprenørleddet i bruk og at bransjen og myndighetene i fellesskap sørger for at kontraktene gjennomføres av seriøse aktører, avslutter Trond Johannesen.