Leveranser til Oslo kan bli trøblete om byrådet får det som de vil. At en og annen pub går tom for øl, tåler vi nok, men det levers også livsviktige medisiner daglig med dieselbiler.

94 prosent får kjørenekt

De dagene Oslo og andre byer «stenges» for dieselbiler kommende vinter, vil bare seks prosent av landets lastebiler kunne kjøre i byen. – Meningsløst, tordner NLF-sjef Geir A. Mo.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Byrådet i Oslo kommer etter alt å dømme å vedta at dieselbiler ikke får kjøre i byen på spesielt forurensede dager om vinteren. Tanken er å bedre luftkvaliteten i byen.

Les saken: Vil stenge Oslo for dieselbilerBåde lastebiler og personbiler med diesel som drivstoff kan bli nektet å kjøre i Oslo neste vinter. Med ett viktig unntak.

Så godt som alle lastebiler går på diesel, men en gruppe lastebiler vil være unntatt forbudet – nemlig biler som oppfyller utslippsstandarden Euro 6. Etter 1. januar 2014 må alle lastebiler som selges i Norge oppfylle Euro 6-kravene, og nye lastebiler vil dermed kunne kjøre i Oslo også på forbudsdager.

Men selv om alle nye biler kan kjøre fritt, er det en forsvinnende liten del av bilparken som i dag er Euro 6-biler.

Bare seks prosent er Euro 6

En oversikt AT.no har fått tak i viser at av 77.681 registrerte lastebiler på veien per 27. mars i år, er bare 4611 Euro 6-biler – altså 5,9 prosent. Hvilket betyr at 94 prosent av alle norske lastebiler vil risikere kjøreforbud i Oslo enkelte dager neste vinter.

NLF-direktør Geir A. Mo mener forslaget om å forby lastebiler som ikke har Euro 6-teknologi på spesielt forurensede dager, er både meningsløst og lite gjennomtenkt.

– Meningsløst! At kun lastebiler med Euro 6-motorer skal kunne kjøre i indre by er misforstått miljøpolitikk, raser administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Geir Mo.

– Hvordan i all verden skal det kontrolleres om lastebilen kjører med Euro 5 eller 6. Dessuten, mange av lastebilprodusentene oppfylte kravene til Euro 6-utslipp allerede med sine Euro 5-motorer.

Lite gjennomtenkt

Tallene NLF opererer med når det gjelder andel Euro 6-biler er rett nok noe høyere enn registreringsstatistikken viser. I NLFs medlemsbedrifter regner man med at rundt 15 prosent av bilene per i dag er Euro 6-biler, men Mo mener likevel at forslaget om forbud er svært lite gjennomtenkt.

- Hvordan har politikerne tenkt seg å håndtere dieselforbudet for gjennomgangstrafikken av lastebiler fra E6 og E18 nord, sør øst og vest gjennom Oslo med et dieselforbud, spør Mo.

- «Melk og brød» vil det nok være nok av i noen dager, men andre og mer livsviktige funksjoner utføres også av vår bransje. For eksempel kjemikalier til vannverkene og ikke minst daglig levering av medikamenter til sykehusene og apotekene, sier NLF-sjefen, som legger til at «antidiesel-vedtaket» ganske sikkert vil spre seg til andre byer i Norge.

Nå er tanken om kjøreforbud for dieselbiler fortsatt en politikk som er i støpeskjeen, selv om det etter all sannsynlighet blir en realitet i en eller annen form. Det er for eksempel ikke kjent om et forbud vil gjelde hele Oslo kommune, bare innenfor bomringen eller kanskje bare innenfor Ring 3 eller Ring 2. Uansett er det på det rene at det på forbudsdagene vil kunne blir problemer med levering av varer i hele eller deler av Oslo.

Flest Euro 6 i Oslo

Oslo er imidlertid den kommunen og det fylket med høyest andel Euro 6-biler, med 14,6 prosent.

Det Oslo som ser ut til å være først med å innføre et forbud, men dette er også noe som sannsynligvis kommer også i andre byer.

– Byrådet i Oslo og andre store kystbyer som Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim må også vurdere tiltak for skipstrafikken, sier Mo.

Han stiller en rekke spørsmål om konsekvensene av et forbud:

- Hvem tar konsekvensene med at sjåfør og bil ikke kan kjøre inntektsbringende på disse dagene?

- Hvem tar kostnadene med at varene blir bedervet/ødelagt?

- Hvem tar kostnadene med at innsatsvarer til produksjon og industri blir forsinket?

- Det vil ikke være mulig å overføre godset til mindre dieseldrevne biler (over/under 3,5 tonn) siden disse også blir forbudt.

- Hva med brannbiler, bergingsbiler, søppelbiler, varebilene til posten og hjemmehjelpen?

- Skal politikerne skru av hele Norge på dager med streng kulde og lite vind, spør NLF-sjefen.

Powered by Labrador CMS