- Mesta må gjøre det vi ble enige om

Vegvesenet har innkalt regionledelsen i Mesta region nord til krisemøte der temaet er hvordan vinterdriften foregår nord for Narvik.

Publisert Sist oppdatert

Over tid har Statens vegvesen sett at det ved flere tilfeller ikke har vært god nok drift på E6 nord for Narvik, spesielt mellom Bjerkvik og Narvik, og Vegvesenet følger situasjonen nøye, skriver organisasjonen på vegvesen.no.

Både egne kontroller og tilbakemeldinger fra trafikantene til Statens vegvesen viser at det gjentatte ganger har vært problemer med vinterdriften på denne strekningen.

Mesta «inn på teppet»

– Vi ser alvorlig på denne situasjonen, og i tillegg til konkrete tilbakemeldinger til driftsmannskapene har vi innkalt regionledelsen i Mesta til et møte i Harstad den 20. februar, sier Geir Jørgensen, avdelingsdirektør for veiavdelingen i Midtre Hålogaland.

– Vi vil be entreprenøren sørge for at den aktuelle veien blir driftet og strødd slik vi er blitt enige om, sier Jørgensen.

I sin kontrakt med Statens vegvesen har entreprenøren påtatt seg et selvstendig ansvar for å overvåke tilstanden på veinettet og iverksette tiltak når vær og føre tilsier det. I dette ansvaret ligger også at entreprenøren skal følge med på værmeldingen for å kunne iverksette preventive tiltak før væromslag.

Vegvesenet øker nå kontrollvirksomheten på denne strekningen for å kunne bistå entreprenøren i vurderingen av når og hvilke tiltak som må settes inn.

Vegvesenet har ansvaret

– Selv om veien driftes av ulike entreprenører, i dette tilfellet Mesta, så er det ingen tvil om at hovedansvaret for å sørge for tilfredsstillende vinterforhold på riks- og fylkesveier i dette landet ligger hos Statens vegvesen, sier Jørgensen.

– Entreprenøren drifter veiene på vegne av oss, i henhold til en kontrakt som i detalj beskriver hvordan forholdene på veien skal være. For å sikre at trafikantene får den driftsstandarden de skal ha, har vi til enhver tid folk ute for å kontrollere og måle at kontraktene blir fulgt.

– Det både vi og entreprenøren kan være enige om, er at det ved flere tilfeller den siste tiden har vært for strødd for lite, og det har tatt for lang tid før strøingen settes i gang. Dette er ikke godt nok, og på dette punktet leverer ikke Mesta det vi forventer i henhold til driftskontrakten, sier Jørgensen.