TRIPPEL GRUNN TIL Å FEIRE: Albert Kr. Hæhre feiret at han ble 60 år (i sommer), rundet 40 år som entreprenør (15. oktober i år) og at Mesta ikke anker saken mot Hæhre Entreprenør. Mesta har tapt saken i to rettsrunder.
TRIPPEL GRUNN TIL Å FEIRE: Albert Kr. Hæhre feiret at han ble 60 år (i sommer), rundet 40 år som entreprenør (15. oktober i år) og at Mesta ikke anker saken mot Hæhre Entreprenør. Mesta har tapt saken i to rettsrunder.

Hæhre i 100 slapp Mesta-nyhet

GARDERMOEN (AT.no) I helgen feiret Albert Kr. Hæhre 100-årsjubileum (60+40).

Publisert Sist oppdatert

Hæhre ble 60 år i sommer, og i midten av oktober rundet han 40 år som entreprenør - derav 100-årsjubileum. Det ble fest både fredag (ca. 400 gjester) og lørdag (ca. 800 gjester). Hæhre har bygget seg opp fra fjellsprengningsvirksomhet (startet med den legendariske Fjellgeita) i Vikersund for 40 år siden, til å bli en av landets største entreprenører.

PÅ SOKKEL: Denne statuen fikk Albert Kr. Hæhre i gave fra 20-års-klubben, aksjonærer og funksjonærer.
PÅ SOKKEL: Denne statuen fikk Albert Kr. Hæhre i gave fra 20-års-klubben, aksjonærer og funksjonærer.

Søksmål på 457 mill.

I sin tale la Albert Kr. Hæhre ikke skjul på at det har vært oppturer og nedturer de 40 årene han har drevet som entreprenør. Én av de tunge periodene har utvilsomt vært søksmålet fra 2010 da Mesta AS saksøkte Hæhre Entreprenør og en innleid konsulent for 457 millioner kroner. Mesta mente Hæhre og tidligere Mesta-ansatte hadde opptrådt grovt illojalt i forbindelse med rekruttering av sentrale ressurser i Mestas tunnelvirksomhet til Hæhre i 2008. Mesta tapte saken, men anket dommen i 2012. For noen uker siden tapte Mesta nok en gang.

- Lagmannsretten stadfester tingrettsdommen, og Mesta har bestemt seg for ikke å anke saken, avsluttet Hæhre sin tale med før middagen.

Mesta: - Ingen vinnere

AT.no var mandag morgen i kontakt med Mestas kommunikasjonssjef Anja Fossdal via SMS. Hun har sendt følgende svar per e-post:

Mesta ønsker ikke å anke dommen i den såkalte «Hæhre-saken» fordi to rettsinstanser ikke har gitt oss tilstrekkelig medhold i vårt hovedanliggende om illojalitet. Slik vi ser rettens kjennelse finnes det ingen vinnere i disse sakene, gjennom det faktum at ingen har nådd frem med sine opprinnelige søksmål og motsøksmål, ei heller motparten. Saken tilhører vår avviklede anleggsvirksomhet i Mesta Entreprenør AS.