Aage Spilsberg sier takk for seg.
Aage Spilsberg sier takk for seg.

Speditør-epoken over

Speditørterminalen i Verkseier Furulunds vei 47 jevnes med jorden, og speditørguru Aage Spilsberg sier takk for seg.

Publisert Sist oppdatert

Spilsberg som nå går over i pensjonistenes rekker har hatt en sentral rolle i transport og spedisjonsvirksomheten i Groruddalen i Oslo siden 1985. Han har ledet lagerhotellet og utleievirksomheten i Spedlog - Speditørterminalen i 15 år.

Nå er det slutt

Men nå skal terminalbygget på 6000 m2 jevnes med jorden og tomten øverst i Verkseier Furulunds vei blir stående tom.

Speditørterminalen AS, et bygg som sto ferdig i 1981, var et resultat av at Oslo kommune ønsket å samle store deler av byens spedisjonsforretninger på et sted.

SpedLog kom

Etter hvert sto Norsk Trailer Express AS, Oslo Container Stevedor AS, Intertransport Limited og Skandia Transport AS som eiere av en felles terminal og distribusjonssenter.

I 1997 fikk Speditørterminalen AS merkenavnet SpedLog og hvor Norsk Trailer Express ble 100% eier.

Ansvarshavende

Aage Spilsberg fikk ansvaret for lagerhotellvirksomheten, en virksomhet med god lønnsomhet og med både norske og utenlandske firmaer i sin portefølje.

Arvid Tøgard representerer en ny epoke for Nortrail.
Arvid Tøgard representerer en ny epoke for Nortrail.

Spilsberg etablerte et godt tillitsforhold til kunden. Han mener da også at fleksibilitet og solid rådgivningstjeneste er blant de viktigste faktorene når man velger lagerhotell som løsning.

3PL (tredjepartslogistikken) er nå overtatt av Nortrailgruppens nye satsingsområde, Nortrail Logistics AS. Spilsberg overlater stafettpinnen til Jan Freddy Ottesen som blir ansvarlig for terminalvirksomheten i selskapet.

Ny epoke

Epoken med SpedLog og Speditørterminalen er nå over i Verkseier Furulunds vei på Alnabru i Oslo. En ny har imidlertid startet med etableringen av Nortrail Logistics AS. - Med en 10.000 m2 stor terminal som omfatter grenseoverskridende trafikk, lager og distribusjon like ved E6 er vi en interessant partner for mange, sier daglig leder Arvid Tøgard i Nortrailgruppens nye satsingsområde, Nortrail Logistics AS.

Palleplasser i fleng

Den tidligere virksomheten til SpedLog-Speditørterminalen representerer en viktig del av nye Nortrail Logistics.

- Det innebærer at vi tilbyr lagerhotell for ulike konsepter og løsninger, 5000 palleplasser i høylager og 5000 m2 mesanin for volumgods. Vi leier også ut kontorlokaler til flere av våre kunder og har fortsatt noen ledige lokaler. Det betyr stor fleksibilitet, variable kostnader og ulike konsepter for kundene. Varene vi sender ut fra lageret er ofte av svært kort lagringstid som krever rask gjennomgang i lageret, forteller Tøgard.

Han har også har vært prosjektleder for omorganiseringen av lokalene i Verkseier Furulunds vei 49 til nye virksomhetsområder.

Siste gjenlevende speditør

Nortrail - Norsk Trailer Express AS er det siste, gjenlevende privateide transport- og spedisjonsselskapet på Østlandet i sin sjanger.

- I motsetning til å være oppkjøpskandidat har vi intensjoner om å fortsette i samme spor og være et nisjeselskap som står på egne ben, forteller Tøgard.

Han understreker at nærmere 50 år gamle Nortrail fortsatt er et svært levedyktig selskap. Det er fortsatt i Kamsvåg-familiens eie, som i dag er representert av Rolf André Kamsvåg som for en del år siden overtok alle aksjene fra far, Rolf Kamsvåg.

Spesialister

- Vi er spesialister på trailertransporter, spesielt rettet mot stykkgods og partilaster fra hele Europa og Norden. I tillegg representerer vi et velutviklet og verdensomspennende agentnettverk for oversjø og flyfrakt, sier Tøgard.

Omsetningen bare øker i Nortrail-gruppen. Transport- og spedisjonsselskapet, Norsk Trailer Express, er en hovedpilar i gruppen med 46 ansatte og en moderne flåte av trailere og biler. Totalt beskjeftiger Nortrailgruppen over 60 ansatte. Nortrail er også den norske partneren i Nordic Chain, System Alliance Europe og Cargo Line.