Elever, lærere, rektor (Kirsten Bøckman bak spakene), leverandører og representanter fra bransjen samlet seg rundt den nye Roc D3-riggen som skolen kjøpte og delvis ble sponset med fra Hæhre og Atlas Copco.
Elever, lærere, rektor (Kirsten Bøckman bak spakene), leverandører og representanter fra bransjen samlet seg rundt den nye Roc D3-riggen som skolen kjøpte og delvis ble sponset med fra Hæhre og Atlas Copco.

Rigget for fremtiden

- Bransjen må engasjere seg for å øke rekrutteringen. Man kan ikke sitte på gjerdet og håpe på at det ordner seg, sier faglærer Olav Fjeldheim ved Kongsberg videregående skole.  Hæhre og Atlas Copco har gjort nettopp det Fjeldheim etterlyser.

Publisert Sist oppdatert

Elevene på VG2 anleggsteknikk ved Kongsberg vgs har gravemaskiner, hjullastere og annet anleggsutstyr tilgjengelig, men en skikkelig borerigg har vært mangelvare. Skolen er ikke landslinje og derfor prisgitt velvillige fylkespolitikere for å skaffe nødvendig utstyr. Og fylkespolitikerne har gravd dypt i kassen for å hjelpe.

Gravde dypt i lomma

Først ble det satt av rundt 400.000 kroner til innkjøp av en borerigg, men godt og «up to date»-utstyr koster betydelig mer. Fylkeskommunen tok deretter en ny runde og fikk presset ut ytterligere 300-400.000 kroner til Buskeruds eneste skoletilbud innen fjell- og anleggsfag. Da heller ikke dette var tilstrekkelig for å oppfylle drømmen, var det godt at julenissen kom tidlig til Kongsberg i år. Entreprenøren Hæhre og Atlas Copco bidro med resten slik at skolen nå har fått en Atlas Copco Roc D3-rigg (uten radiostyring).

Bidrar til utdanningen

- Dette betyr at vi kan ha opplæring på tidsmessig utstyr. Det er avgjørende for rekrutteringen til fjellyrket. Vi har til og med ansatt egen lærer som følge av at vi fikk denne riggen, sier faglærer Olav Fjeldheim og kikker bort på nyansatte Sven Grimnes (kom fra Grimnes Fjellsprengning).

- Vi er med på dette for å hjelpe skolen og for å rekruttere folk. Vi ønsker å få tak i så mange flinke folk som mulig. Det er også veldig bra at leverandørene er med på dette, og ikke bare bransjen, sier Frank Ole Sørensen i Hæhre Maskinutleie.

- Kongsberg vgs vært hos oss og sett på borerigger tidligere, og vi visste at skolen lenge har ønsket seg en borerigg. I Kongsberg og Buskerud er det et stort fjellmiljø, og det er fint om de unge venner seg til å kjøre gult, smiler salgsingeniør Dag Abrahamsen i Atlas Copco.

Riggen er nullstilt og omlakkert ved verkstedet til Hæhre på Vikersund. Hæhre og Atlas Copco har sørget for nye deler og overhaling av motor og dieselsystem. Hæhres Ricardo Rodrigues (med 24 års erfaring fra Atlas Copco) tok seg av teknisk opplæring av riggen.

Fjelltradisjon

Det ble sagt under overrekkelsen av riggen at dersom man ikke skulle satse på fjellfaget i Kongsberg, hadde man gjort noe galt. Bakgrunnen er etterspørselen av arbeidskraft til fjellyrker, samt at Kongsberg historisk sett har et stort fjellmiljø. Disse yrkene har for øvrig utviklet seg til å bli godt betalt.

- De som går herfra og ut i arbeid, passerer læreren sin lønnsmessig temmelig fort, illustrerer rektor Kirsten Bøckman.

Hun sier skolens samarbeid med lokale entreprenører er uvurderlig for alle - skolen, elevene og bransjen. Det er stor vilje i bedriftene for å ta imot elever på utplassering. Målet er at ca. to tredeler av de 14 plassene på linjen skal være ute i bedriftene mesteparten av tiden. Denne modellen er inspirerende for elevene. De lærer av profesjonelle og jobber med tidsmessig utstyr. Når elevene er ferdig utdannet, skal de være klare til å gå rett ut i jobb.

Klar for fjellyrket

Joakim Langeland (17) hadde testet D3-boreriggen allerede før skolen fikk den overlevert. Eleven ved VG2 anleggsteknikk på Kongsberg videregående skole har nemlig vært utplassert hos Hæhre Entreprenør. Der har han brukt Roc D3-riggen som ble overlevert skolen i desember.

- Jeg vil kjøre rigg og sprenge. Etter skolen skal jeg være lærling i et par år. Deretter vurderer jeg å ta kurs for å bli skytebas, sier Langeland.

- Hva er vanskeligst med å kjøre rigg?

- Å justere retningen. Det skal en del trening til, sier Langeland.

Sven Grimnes fra Grimnes Fjellsprengning er ansatt som lærer ved Kongsberg vgs og skal blant annet undervise i boreriggdelen. I tillegg til det Langeland opplever som utfordrende, sier Grimnes at terrenget, fjelltyper, valg av boreteknikk for å ta vare på utstyr og borestål er andre utfordringer.

Det Langeland utdanner seg til å bli, er ettertraktet i bransjen. Derfor har Hæhre i samarbeid med Atlas Copco bidratt med deler av D3-riggen.

- Klarer vi å rekruttere én til tre fjellfolk i året er det veldig positivt, sier Hæhres Frank Ole Sørensen om forventningene entreprenøren har til skolesamarbeidet.

I tillegg utdannes en rekke maskinførere ved Kongsberg vgs som Hæhre Entreprenør og svært mange andre entreprenører i landet har behov for.

STILLING LEDIG: