Pihl-kontrakt lyst ut på nytt

I august stoppet rassikringsprosjektet på fylkesvei 517 Lovraeidet helt opp fordi den danske entreprenøren gikk konkurs. Nå er prosjektet lyst ut på nytt.

Publisert Sist oppdatert

 - Vi har sagt opp kontrakten med konkursrammede E.Pihl & Søn AS og lyst ut tilbud på fullføring av prosjektet, sier Knut Utaaker, prosjektleder i Statens vegvesen.

Den danske entreprenøren har hatt flere kontrakter i Norge, blant annet i region nord. Der viderefører det islandske datterselskapet Istak, som også har stått for byggingen på Lovraeidet, alle kontraktane med vegvesenet. I region vest går man for ee annen løysing.

- Vi vurderer en ny utlysing som mest økonomisk fordelaktig for prosjektet, forklarer Utaaker.

Tunnelen er sprengt

Mye arbeid er allereie gjort på Lovraeidet.

- Den 950 meter lange Hamratunnelen er ferdig sprengt ut. Det er utført fjellsikring i tunnelen. Vi har også ryddet skog og gjort noe arbeid på veien ute, sier Utaaker.

Entreprenøren som får kontrakten skal gjøre ferdig arbeidet i tunnelen og bygge to tunnelportaler. I tillegg det bygges to tekniske bygg, to lette fyllinger og to jordbruksunderganger.

- Det meste står dessuten igjen av graving, sprenging og bygging på veien ute, forklarer Utaaker.

Ferdig neste år

Tilbudsfristen på kontrakten for å fullføre prosjektet er 15. november.

- Vi regner med at anleggsarbeidet starter opp igjen i januar og blir ferdig høsten 2014.

Til sammen skal 3,15 km vei utbedres og legges om langs den rasutsatte strekningen ved Lovravatnet i Suldal. Prosjektet grenser mot tilførselsveiene til Sandsfjordbrua.