Adm. direktør Petter Vistnes i Implenia Norge har god grunn til å være fornøyd. Selskapet han leder økte ordrereserven med 81,6% fra 2012 til 2013.
Adm. direktør Petter Vistnes i Implenia Norge har god grunn til å være fornøyd. Selskapet han leder økte ordrereserven med 81,6% fra 2012 til 2013.

Implenia Norge økte omsetningen med 46,9%

Implenia gjør det godt økonomisk i 2013, både som konsern og i den norske delen av selskapet. 

Publisert Sist oppdatert

Implenia-konsernet kan vise til sterke resultater for 2013. Konsernet klarte å øke driftsinntektene betydelig, og det satte nye resultatrekorder. Omsetningen økte med mer enn 9% til et beløp tilsvarende nesten 19,6 milliarder norske kroner.

Konsernet melder å ha en sterk finansiell posisjon med en avkastning på investert kapital på 46%. Ved utgangen av året hadde konsernet en netto kontantposisjon 2,6 milliarder norske kroner som er 15,5% høyere enn ved utgangen av 2012. Egenkapitalen var på et beløp tilsvarende 4,3 milliarder norske kroner, noe som gir en egenkapitalandel på 28,6%.

Norsk omsetning på 2 milliarder

Implenia Norge hadde også betydelig vekst i 2013, og økte omsetningen med 46,9% til 2 milliarder kroner. Ordrereserven for den norske delen av selskapet var ved utgangen av 2013 på 2,9 milliarder kroner, en økning på 81,6% fra 2012.

- Vi har gjennom disse resultatene skaffet oss et meget godt utgangspunkt for videre utviklingen av organisasjonen og våre medarbeidere. Med et solid konsern i ryggen, kan vi fokusere på å levere prosjekter som gir oss fornøyde kunder, sier adm. direktør Petter Vistnes.