Maskinfører Eirik Lindstrand lar lastespakene i fred under fylling av skuffa; den oppgaven tar Auto Dig’n seg av.
Maskinfører Eirik Lindstrand lar lastespakene i fred under fylling av skuffa; den oppgaven tar Auto Dig’n seg av.

Holder fingrene av «fatet»

Husker du saken om den selvlastende Cat-hjullasteren i A&T nummer 1, 2004? Journalist på saken er Hans Fossum.

Publisert Sist oppdatert

Maskinfører Eirik Lindstrand på Ringerike holder høyre hånden helt i ro når han kjører inn i «matfatet». Cat-hjullasteren hans sørger selv for å fylle den 6 m 3 store skuffa, uten at Lindstrand trenger å røre en finger. Hemmeligheten er Caterpillars Auto Dig.

Med Auto Dig - automatisk skuffefylling - slipper maskinføreren å styre lasteutstyret med spakene når han skal fylle skuffa. Økt fører­komfort og produktivitet er stikkordene bak systemet som i første rekke er utviklet for lasting/transport av ferdigvare i pukk-og grustak.

Ni programmer

Ved kontakt mellom skuffe og materiale tar automatikken over; den velger riktig gear, eliminerer hjulspinn ved lasting, fyller skuffa og løfter aggregatet til ønsket høyde.
Ved kontakt mellom skuffe og materiale tar automatikken over; den velger riktig gear, eliminerer hjulspinn ved lasting, fyller skuffa og løfter aggregatet til ønsket høyde.

Auto Dig kan leveres på maskiner med elektronisk styrt hydraulikk, og føreren kan velge mellom ni forskjellige programmer for fylling av skuffa, tilpasset materialtetthet/belastning. Dersom ingen av de ni forhåndsprogrammerte valgene på datamaskinen passer for materialet han arbeider med, kan han programmere sin egen idealsyklus (10. program). Datamaskinen registrerer alle detaljene ved førerens lasteprosedyre, og gjentar dem nøyaktig, lass etter lass. Auto Dig'n kan når som helst bli overstyrt ved bruk av lastespakene.

Først i landet

John Myrvang AS med 25 ansatte har en årlig produksjon på ca. 500.000 tonn sand/pukk/grus, og fem av firmaets 14 maskiner er Cat. Den nyeste av disse er hjullasteren 927G Serie II på 27 tonn (væskefylte bakhjul) som firmaet fikk i mai i fjor. I august ble Auto Dig montert på maskinen, for øvrig det første systemet Pay & Brinck leverte.

Det var på et seminar på Cats treningsfelt i Malaga i fjor vår Tom J. Myrvang, eier og daglig leder av John Myrvang AS, første gang så Auto Dig demonstrert.

Maskinfører Eirik Lindstrand (midten) forteller om sine erfaringer med Auto Dig til Ole-Petter Holene (t.v.) og Kai Moen fra Pay & Brinck.
Maskinfører Eirik Lindstrand (midten) forteller om sine erfaringer med Auto Dig til Ole-Petter Holene (t.v.) og Kai Moen fra Pay & Brinck.

- Jeg likte hva jeg så, og i august i fjor ble systemet montert på 27-tonneren. Med Auto Dig forventer vi mindre drivstofforbruk, økt produktivitet og mindre slitasje på maskin og fører. Maskin­førernes arbeidsmiljø er viktig, og vi ser investeringen i Auto Dig ut fra et HMS-perspektiv (helse, miljø, sikkerhet), sier Tom Myrvang. Grus- og pukkbedriften på Ringerike er kommet langt i HMS-arbeidet og innehar "Fyrtårn-prisen" som gis be­drifter som utmerker seg i HMS-sammenheng.

«Med hendene i fanget»

Maskinfører Eirik Lind­strands arbeidsdag består i å transportere sand/grus fra haug til sikteverket. Lengste kjøreavstand er 70-80 meter, og det blir mange turer i løpet av en arbeidsdag.

Når Lindstrand har valgt ønsket lasteprogram, over­later han resten til sin Cat 972GII. Ved kontakt mellom skuffe og materiale tar automatikken over; den velger riktig gear, eliminerer hjulspinn ved lasting, fyller ­skuffa - og løfter aggregatet til ønsket høyde. Deretter tar Lindstrand kontrollen over hjullasteren og kjører frem til sikteverket for tømming. Så er det tilbake til haugen for et nytt lass. Slik forløper arbeidsdagen, med de samme arbeidsbevegelsene i fører­huset, bortsett fra fyllingen av skuffa.

- Jeg har ikke brukt Auto Dig'n lenge, men jeg liker den. Til å begynne med var det litt uvant, men nå kjenner jeg systemet og hardheten på materialene jeg kjører, og stiller raskt inn på riktig program og lar maskinen ta hånd om resten. Det innebærer i hvert fall at jeg sparer høyre hånden en del, spesielt tommelfingeren som benyttes ved manuell tilting/tømming, sier Eirik Lindstrand og holder fingrene av fatet, og lar maskinen selv fylle nok ei skuffe.

I tillegg til grus-/pukk­verket på Ringerike har Pay & Brinck levert Auto Dig til Valdres-firmaet Bragerhaug & Beitostølen og Forsand Sandkompani, Rogaland.