- Har aldri produsert så mye så tidlig

Lemminkäinens divisjon for asfalt, pukk og grus har allerede sikret over 90 prosent av årets budsjetterte asfaltvolum.

Publisert Sist oppdatert

Divisjonsdirektør Hans Jørgen Sundby peker på vekst i totalmarkedet, en kort vinter og klok kalkulasjon som hovedårsaker til den sterke vårsesongen.

- Vi har kommet veldig godt i gang og har faktisk aldri produsert så mye så tidlig, sier Hans Jørgen Sundby, divisjonsdirektør for asfalt, pukk og grus i Lemminkäinen Norge.

Asfaltmarkedet øker i Norge

I Statens vegvesens anbudsrunder fikk Lemminkäinen god uttelling i flere regioner. Selskapets volum økte med 25 prosent på statskontrakter, mens markedsandelen økte med 10 prosent til 27 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Vi har solgt over 90 prosent av årets budsjetterte volum, noe som gjør at vi har et bedre utgangspunkt enn noensinne. Årsaken er sammensatt. Vi har for det første sett en økt oppdragsmengde i totalmarkedet. Det bygges mer vei, og vedlikeholdsinnsatsen økes. Samtidig har vi satt mye ressurser inn på å jobbe systematisk med markedet. Dette har også gitt uttelling, sier Sundby.

Foruten vedlikehold av det offentlige veinettet fokuserer Lemminkäinen på de små- og mellomstore aktørene i entreprenørmarkedet, og ønsker å være deres foretrukne samarbeidspartner. Ambisjonen er ifølge Sundby ikke nødvendigvis å bli størst på volum, men best på kvalitet og leveranse.

Flyplass-asfalt

Lemminkäinen har også sikret seg mange oppdrag for Avinor de siste månedene.

- Vi har en sterk posisjon i flyplassmarkedet, og sikret nylig rammekontrakt for vedlikehold på Oslo Lufthavn samt Flesland. I tillegg har vi et større oppdrag på Harstad og Narvik lufthavn Evenes, samt at vi har hovedentreprisen på Andøya lufthavn. På Stavanger lufthavn Sola skal vi asfaltere hele rullebanen i løpet av én uke. Et spennende og utfordrende oppdrag, sier Sundby.

- Det er klart det er morsomt at vi har sikret et stort volum, men like morsomt er det at volumet er sikret til gode priser. Lønnsomhet står helt sentralt, og da er denne balansen helt avgjørende, sier han.