Mens Ketil Solvik-Olsen klipper snorer og holder fest for nye veier, bevilger ikke AS Norge på langt nær nok penger til å vedlikeholde fylkesveiene. Her sammen med vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Per Dagfinn Wolden
Mens Ketil Solvik-Olsen klipper snorer og holder fest for nye veier, bevilger ikke AS Norge på langt nær nok penger til å vedlikeholde fylkesveiene. Her sammen med vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Per Dagfinn Wolden

Samferdselsministerens viktigste veivalg

- Fylkesveiene binder dette lange landet sammen. Fylkesveiene tar laksen ut i Europa og varestrømmen mellom inn- og utland.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det skriver blant annet MEFs adm. direktør Julie Brodtkorb i et debattinnlegg i Finansavisen denne uken.

– Samferdselsministeren bygger og bygger, men han har dessverre ikke samme appetitt på å ta vare på det som er bygd.

Brodtkorb mener at Ketil Solvik-Olsen må gjøre mer av det han angrep den forrige regjeringen for ikke å gjøre.

Viktig veivalg

MEFs adm. direktør tror at samferdselsministeren står overfor sitt aller viktigste veivalg.

- Veivalget er avgjørende for hvor høyt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen havner på adelskalenderen. Men han har gode sjanser til å bli en av våre mest ruvende samferdselsministre.

- Statsrådens evne til å øke budsjetter, rulle ut asfalt, fikse togskinner og lande flyplass-utbygginger er ubestridelig. Både hans tilhengere og motstandere lar seg imponere over hans energi og overbevisningsevne. Jeg tror både Kyllingmark og Opseth ville nikket anerkjennende, skriver Brodtkorb.

Noe mangler

- Men noe ganske alvorlig og noe ganske avgjørende mangler for hans plassering på adelskalenderen, ifølge MEF-sjefen:

- Han bygger og bygger, men han har dessverre ikke samme appetitt på å ta vare på det som er bygd. Solvik-Olsen må gjøre mer av det han angrep den forrige regjeringen for ikke å gjøre, skriver Brodtkorb og viser til at da de rødgrønne styrte økte bevilgningene til nye veier.

- Samtidig økte vedlikeholdsetterslepet. Den sittende regjeringen bruker enda mer penger på nye veiprosjekter enn den forrige. Én samferdselssak har imidlertid Solvik-Olsen til felles med sine forgjengere; vegringen mot å ta tak i forfallet på fylkesveinettet, ifølge MEF-sjefen som også skriver at hovedproblemet er dessverre klassisk:

- Mens vi klipper snorer og holder fest for nye veier, bevilger ikke AS Norge på langt nær nok penger til å vedlikeholde fylkesveiene. Forfallet på fylkesveiene er estimert til 63 milliarder kroner samlet.

En fersk analyse fra Oslo Economics viser at dersom vedlikeholdet av veidekke og veifundament økes med om lag 1,5 milliarder kroner årlig i perioden 2018-2029 vil det gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på mellom 8,3 og 11,9 milliarder kroner.

Hjertebank

Brodtkorb undrer seg over at hjertet ikke banker hardere for fylkesveiene.

- Akkurat det er virkelig rart. Fylkesveiene binder dette lange landet sammen. Fylkesveiene tar laksen ut i Europa og varestrømmen mellom inn- og utland. Fylkesveiene er din og min og naboens ferdselsåre. Og fylkesveiene er noe av det første turister fra hele Europa møter når de kommer til Norge, skriver Brodtkorb.

Hun tror transportetatenes forslag om et eget fornyelsesprogram for fylkesveiene er veien å gå.

- Dessverre ble det ikke fulgt opp da Nasjonal transportplan 2018-2029 ble behandlet. Hent forslaget opp av skuffen, Ketil Solvik-Olsen, og la 2018 bli starten på det som gjør deg til en virkelig helhetstenkende samferdselsminister. Norge har ikke råd til å tape mer på skrøpelige fylkesveier, skriver MEFs adm. direktør Julie Brodtkorb.

Powered by Labrador CMS