Transportsjef Jan Kolbjørn Håkonsen forteller at meierikonsernets nye Tine Tanktransport har hovedbasen på Tunga i Trondheim. Foto: Per Dagfinn Wolden
Transportsjef Jan Kolbjørn Håkonsen forteller at meierikonsernets nye Tine Tanktransport har hovedbasen på Tunga i Trondheim. Foto: Per Dagfinn Wolden

Tines nye tankbilorganisasjon

Tine Tanktransport ble etablert 1. mars. Den nye organisasjonen omfatter 250 tankbiler og 700 sjåfører.

Publisert

Meierikonsernets nye tanktransportorganisasjon har hovedkontor på Tunga i Trondheim.

Tine Tanktransport henter 1400 millioner liter melk årlig fra 8500 gårdsbruk. Melken leveres til 31 Tine-meieri, andre aktører og småskalaprodusenter.

Paul Foldal er midlertidig ansatt som direktør mens stillingen er utlyst og rekrutteringsprosess pågår.

Avdelingen skal sørge for høy utnyttelse av bilmateriell som gir effektiv innhenting og overføring av melk og meieriprodukter.

I forkant

- Vi skal utvikle nye systemer for prognoser som skal deles med sjåfører og transportører. Dette gir oss grunnlag for å være i forkant av endringer i melkevolum pr. rute og gjøre tilpasninger hurtigere enn vi klarer i dag, forteller transportsjef Jan Kolbjørn Håkonsen i Tine Tunga og fortsetter:

- Tankbilsjåførene gjør allerede nå en fantastisk jobb med å hente inn melk under alle værforhold, men også der skal vi bli enda bedre. Hittil har våre sjåfører måtte fylle ut papirskjema. Nå innfører vi digitale systemer som sørger for god to-veis kommunikasjon mellom transportkontor og våre tankbilsjåfører. Også her skal Tine levere i verdensklasse med tett og god samhandling i verdikjeden mellom inntransport, planlegging, produksjon, lagerdrift og distribusjon, sier Håkonsen.