Fra signeringen av avtalen mellom Forsvaret og Bertel O. Steen. Fra venstre: Dag Kristensen, adm. dir Bertel O. Steen Defence & Security, Petter Jansen, adm. dir i forsvarets Logistikkorganisasjon, Stian Skrefsrud, adm. dir i Bertel O. Steen Holding og Geir Remmem, adm. dir. i Bertel O. Steen Industri.
Fra signeringen av avtalen mellom Forsvaret og Bertel O. Steen. Fra venstre: Dag Kristensen, adm. dir Bertel O. Steen Defence & Security, Petter Jansen, adm. dir i forsvarets Logistikkorganisasjon, Stian Skrefsrud, adm. dir i Bertel O. Steen Holding og Geir Remmem, adm. dir. i Bertel O. Steen Industri.

Inngår beredskapsavtale med Bertel O. Steen

Publisert

For å sikre tilgang på reservedeler og kompetanse i fred, krise og krig, inngår Forsvaret en avtale med selskapet Bertel O. Steen AS.

Avtalen ble undertegnet av administrerende direktør, Petter Jansen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og administrerende direktør i Bertel O. Steen Holding AS, Stian Skrefsrud i Oslo 8. mars, og har en varighet på inntil sju år.

Beredskapslager

Bertel O. Steen skal etablere et beredskapslager for reservedeler til Forsvarets kjøretøy og annet materiell som de har tilknyttet sin portefølje.

Dette innebærer blant annet reservedeler til feltvogn, beltevogn, og enkelte pansrede kjøretøy, samt motorer til en rekke av Forsvarets kjøretøy og fartøy. Selskapet forplikter seg til å ha en beredskap av reservedeler som tilfredsstiller Forsvarets krav.

Forsvaret inngår beredskapsavtale med Bertel O. Steen.
Forsvaret inngår beredskapsavtale med Bertel O. Steen.

Mobiliserbare mekanikere

Avtalen innebærer at utvalgte mekanikere fra hele forhandlernettet i Bertel O. Steen, inkludert landbruksmekanikere fra datterselskapet A-K maskiner, stilles til rådighet for Forsvaret etter behov.

- Forsvaret har hatt et godt samarbeid med Bertel O. Steen i mange år. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en beredskapsavtale som sikrer Forsvaret tilgang på selskapets logistikkressurser, ikke bare i fred, men også i krise og krig, sier Jansen i FLO.

Bertel O. Steen Defence & Security

Bertel O. Steen har landsdekkende kapasiteter innen bl.a. verksted, lager, logistikk og distribusjon knyttet til aktiviteter innen kjøretøy, landbruk og maritim industri. Avtalen dekker alle relevante enheter på tvers av Bertel O. Steen-strukturen, og inngås juridisk med selskapet Bertel O. Steen Defence & Security, et datterselskap av Bertel O. Steen Industri.

- Samtalene med FLO har synliggjort at Bertel O. Steens eksisterende infrastruktur, kompetanse og ressurser kan bidra til å styrke Forsvarets operative evne. Vi er glade for at denne dialogen har ledet frem til den rammeavtalen vi nå har signert. Vi synes det er positivt for Bertel O. Steen å bidra i et slikt offentlig-privat samarbeid, sier administrerende direktør i Bertel O. Steen Holding AS, Stian Skrefsrud.

Han legger også vekt på det gode samarbeidet Bertel O. Steen har hatt med Forsvaret gjennom mange år.

- Bertel O. Steen har et helhetlig og langsiktig perspektiv knyttet til denne avtalen. Dette samarbeidet vil samtidig styrke vår rolle som en nasjonal aktør innen forsvarsområdet, sier Skrefsrud.

Bygger beredskap

Avtalen er en del av det pågående arbeidet i Forsvaret med å forbedre logistikkberedskapen, for å gi raskere reaksjonstid, lengre utholdenhet og høyere beredskap.

Gjennom beredskapsavtaler med norske, sivile logistikkbedrifter, sikrer Forsvaret seg fleksibel tilgang på ressurser både i fred, krise og krig. Forsvaret har tidligere inngått slike avtaler med selskaper som Wilhelmsen, Grieg og Bring.