Bilde fra starten av mars 2018, i den tidagers-perioden vogntoget med last lå i grøfta langs fv. 26 i Engerdal.
Bilde fra starten av mars 2018, i den tidagers-perioden vogntoget med last lå i grøfta langs fv. 26 i Engerdal.

- Auto Assistanse er urettmessig hengt ut

KOMMENTAR: Forrige uke brukte Marcin Fulbiszewski i Fulimpex sterke ord mot norske Auto Assistanse AS. Nå tas den norsk bilbergeren i forsvar av oppdragsgiveren, nederlandske Arno de Heus.

Publisert

KOMMENTAR: Jeg ønsker å fortelle den sanne historien om hva som hendte i forbindelse med bergingsoppdraget av Fulimpex i Engerdal (fylkesvei 26).

Jeg, Arno de Heus, er eier av alarmsentralen, Joh. van der Zand B.V i Nederland, som tok oppdraget fra Volvo assistanse med å berge vogntoget i Engerdal.

Vi hjelper til i over 250 berginger per vinter i Skandinavia. Mange av dem transportselskap fra Øst-Europa.

Etter å ha lest kommentaren fra Fulbiszewski på AT.no, er jeg skikkelig sint, og jeg ønsker å fortelle sannheten om hendelsen.

Grunnen til dette, er at det er mitt firma som hadde eierskapet til bergingsoppdraget, ikke Auto Assistanse som er blitt urettmessig hengt ut.

Vi mottok et anrop klokken 15.49. Vi spurte umiddelbart etter hjelp i Norge. Klokken 17.00 hadde forespurt en garanti på 8500 euro.

Les innlegget fra transportdirektør og eier Marcin Fulbiszewski i Fulimpex her

Den norske bergingssentralen sendte gode bilder og ga en beregning på jobben. Mannen på stedet ønsket å prøve å få vogntoget med last opp fra grøfta. Han ønsker to bergingsbiler og en hjelpemann. Vår kontakt på stedet hadde kontakt med politiet. Alle våre planer ble delt med politiet.

Dette er saken

I slutten av februar kommer en trekkvogn fra Fulimpex på utsiden av veien på fv. 26 i Engerdal. Trekkvogn med semihenger og trelast velter ut i grøfta.

En bergingsoperasjon med et polsk bergingsselskap blir stoppet av politiet og Statens vegvesen.

En stor bergingaksjon styrt via Volvo Assistance og Joh. van der Zand B.V. inkluderer flere norske bergingsbedrifter.

Dette oppfattes som for dyrt av Fulimpex, som losser på egenhånd og finner et annet norsk bergingsselskap, enn de opprinnelig involverte, som utfører bergingen.

Vår plan var følgende:

Vi skulle prøve å få trekkvogn med den lastede semihengeren opp fra grøfta. Alle tilfeller er forskjellige, men vi ville prøve å få vogntog med last løs, før vi eventuelt gjorde en avgjørelse på å losse før berging av vogntoget. Vi holdt politiet informert.

Kontakt ble igjen tatt med eieren av transportselskapet. Alle planer ble diskutert, og vi startet berging klokken 23. De to bergingsbilene måtte kjøre 15 mil hver for å komme til stedet.

Begge bergingsbilene var på plass klokken 23.00. Bergingsforsøket ble oppgitt klokken 2.00, da det ikke gikk å berge vogntoget med lasten i hengeren. Trekkvogn, henger og last var for tungt, og vår kollega på stedet var bekymret for at noe ville gå istykker.

Det lokale bergingsselskapet tok vare på sjåføren og kjørte denne til et varmt sted å sove. Planen var fra da av å losse lasten før en berging skulle bli gjennomført.

Den neste morgenen gjør det lokale bergingsfirmaet en ny kalkyle. Planen er å laste trelasten over i et annet vogntog. Deretter skal trekkvogna og semihengeren tas ut av grøfta med to bergingsbiler.

Planen inkluderte en bergingsbil fra Auto Assistanse, en fra Viking Tynset. Et tredje selskap skulle stille med en kranbil for å løfte ut trelasten. Det skulle også brukes et vogntog til å frakte lasten til Alvdal, så dette var samkjøring fra flere alarmsentraler.

Som du skjønner, var Auto Assistanse bare en liten del av den bergingen.

Hvis ikke trekkvogna var kjørbar, skulle vår kollega frakte den til rett sted. Det var en del av avtalen.

Summen var aldri så stor som det det polske transportselskapet skriver i sin kommentar på AT.no. Dette er viktig å få frem.

Vi skulle ha en sum tilsvarende 11.875 euro inkludert mva. for bergingoperasjonen. Vi ba om en bankgaranti på 22.500 euro før vi skulle starte jobben.

Men det ble ikke noe av fordi det polske selskapet ville laste over selv og ordne berging på annet hold.

Auto Assistanse hadde ikke noe ansvar for garantien vi ba om, fordi de var bare én av flere bedrifter involvert i bergingen.

Det er feil at Auto Assistanse er blitt behandlet på denne måten i kommentaren fra den polske transportøren på AT.no.

Vi håper at dette forklarte mer om helheten i bergings-sistuasjonen, og kan sette saken i et nytt lys.

Med dette er vi ferdig med denne saken.

Arno de Heus
Markedssjef, Joh. van der Zand B.V.