Bilde fra 2017. Delt på Nomeland Anleggs Facebook-side 16. mars 2017.
Bilde fra 2017. Delt på Nomeland Anleggs Facebook-side 16. mars 2017.

Nomeland Anlegg er konkurs

55 ansatte mistet jobben.

Publisert

Styret i Nomeland Anlegg AS tok 23.mars 2018 beslutning å begjære oppbud i selskapet.

Hovedårsaken til oppbudet, er, ifølge styret, en konflikt rundt et større krav og oppgjør med Småkraft Utvikling AS, rundt endrings- og tilleggsarbeid på Fjærlandsanleggene i Sogn.

Styret og ledelsen har over lengre tid arbeidet for å komme frem til en felles løsning som ville reddet selskapet.

- Styret og ledelsen er av den klare mening at våre krav er berettiget, men selskapet har dessverre ikke økonomi til å føre saken videre, skrev selskapet på sin Facebook-side 25. mars.

Selskapet hadde 55 ansatte på oppbudstidspunktet.

- Styret og ledelsen tar det svært tungt at gode medarbeidere ikke har jobb å gå til. Styret og ledelsen er også svært lei seg for den situasjonen våre kunder og leverandører har kommet opp i. Dere har vært lojale og trofaste samarbeidsparter gjennom en årrekke, skriver styret på Facebook.

Uttalelsene er undertegnet styreleder Per Geir Løvstad og daglig leder Steinar Nomeland.

Nomeland Anlegg hadde store oppdragsgivere, som Statens vegvesen.

Selskapet har også frem til konkursen vært underentreprenør for AF på Nye Veier-strekningen E18 Tvedestrand-Arendal.

- Vi har ansatte som med krum rygg har sagt at de vil være med å satse på nytt. Da må det være vår plikt å få det i gang igjen. E18 Tvedestrand-Arendal-kontrakten er en av de kontraktene som vi prøver å videreføre i det nye selskapet Nomeland Maskin, sier Steinar Nomeland til Byggeindustrien.

Byggeindustrien har forsøkt å få en kommentar fra Småkraft Utvikling AS, uten å lykkes.