Næringstransporten må bidra i veibyggingen med bompenger.

Varetransporten må også betale

Næringstransporten må finne seg i å måtte betale bompenger fullt ut.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Alle kjøretøy må betale for de nye veiene og bidra til at prosjektene blir realisert, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

Han understreker også at både varetransporten og personbilene må stimuleres til raskt å komme over på batterier og biodiesel. Samtidig er næringslivet avhengig av den nødvendige storsatsingen i Nasjonal transportplan.

NHO har bestilt en rapport fra Vista Analyse som viser at næringstransporten fremover må betale en uforholdsmessig stor del av bompengene. Det er nødvendig å fjerne noen av de solide fritakene og rabattene som er tildelt elbilene.

NHOs Langeland forteller at rapporten var bestilt ut fra en bekymring for finansieringen av norsk veiutbygging.

– Det var en stor entusiasme i næringslivet da Nasjonal transportplan ble vedtatt med en total ramme på om lag tusen milliarder kroner og med mange viktige prosjekter, blant annet E39.

Trenger finansieringsløsninger

- Men vi har vært opptatt av at finansieringen av alle milliardene ikke blir satt i spill. At vi må betale en viss andel bompenger er akseptabelt, men at alt veltes over på næringslivet er neppe i tråd med Stortingets vilje. Vi må derfor ta en runde på hvordan finansieringen løses, sier Langeland.

Personbilene er på full fart over til batteri og hybrid. Varetransporten vil i årene framover gå gradvis over til bruk av biodiesel og andre klimavennlige løsninger.

- Dette er en god utvikling, men bortfallet av bompengeinntekter fra elbiler skaper problemer for finansieringen av blant annet Rogfast. Om noen år må også el-biler og varetransport på biodiesel betale vanlige satser. Det er den eneste realistiske muligheten for å finansiere NTP, sier Langeland.

Powered by Labrador CMS