Fagforeningsleder Lars Johnsen roper på flere godstog.
Fagforeningsleder Lars Johnsen roper på flere godstog.

NTF-lederen tar godstoget

Leder i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Lars Johnsen, arbeider for mer gods fra vei til bane og frykter ikke at yrkessjåførene blir overflødige.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Dette er også nedfelt i NTFs Handlingsprogram 2017-2021.

– Vårt overordna mål for perioden er å sikre en miljøvennlig transportpolitikk, sier NTF-leder Lars Johnsen.

Ingen fare

- Økende kjøpekraft og varebehov vil gi et økende transportvolum i framtida både på vei, sjø og bane. Det vil ikke være noen fare for at yrkessjåførenes arbeid blir overflødig. Det vil også bli en betydelig økning i veitransporten i framtida, sier Johnsen og fortsetter:

- Vi mener at det er nødvendig at en større del av denne økningen skjer på bane og/eller sjø på grunn av begrensinger i veikapasitet. Forutsetningen er at det investeres i nye moderne og mindre forurensende skip og at banestrekninger elektrifiseres, det bygges tilstrekkelige og lange krysningsspor, og kvalitet/punktlighet forbedres.

Begrensninger

Johnsen presiserer at det ligger en begrensning i hvor mye av transportmengden som kan overføres.

- Det kan ikke bygges jernbane til alle steder i Norge, det er og vil være begrensninger i antall effektive havneterminaler langs kysten. Det vil også bare være aktuelt og økonomisk lønnsomt å bruke bane/sjø for lengre strekninger. Veitransport vil være mer fleksibel og ha mange konkurransefordeler på korte og mellomlange strekninger, sier NTF-lederen som også mener at med dagens teknologiske utvikling kan og bør mye veitransport utføres på en miljøvennlig måte, og viser til Euro 6 og elbilteknologi.

Stopper utlendingene

- Mer sjø- og banetransport på import/eksport til/fra Norge vil også begrense tilstrømningen av utenlandske veitransportører som i dag dumper transportprisene på innenlandstransport i Norge. I tillegg vil bane- og sjøtransport gi et lokalt transportbehov fra sjø-/baneterminalene til lokalt næringsliv og ikke minst sikre lokale veitransportbedrifter tilgang til et marked forhåpentligvis uten sosial dumping, sier Johnsen.

Powered by Labrador CMS