Leverer vann og henter melk.
Leverer vann og henter melk.

Nå fyller Tine melkebilene med vann

Publisert

Over 500 melkebønder har fått tilbud om å få tilkjørt vann til seterdriften slik at kyrne kan være på utmarksbeite lengst mulig. På den måten spares det også mer vinterfôr for å bøte en anstrengt fôrsituasjon for mange bønder.

Tørkesituasjonen er alvorlig i store deler av landet og også nedover i Europa. Sammen med resten av landbruks-Norge arbeider Tine med en rekke tiltak for å hjelpe bøndene.

Et av tiltakene er å kjøre vann opp til seterdriften i de mest utsatte områdene. Tine har satt i gang en ordning der melkebilene fylles med vann for å kjøre opp vann av drikkevannskvalitet som kan brukes til både vasking av melkeanlegg og melketanker slik at bøndene slipper å ta kyrne ned fra utmarksbeite tidligere enn planlagt.

- Vi har stor sympati med bøndene som nå opplever en vanskelig situasjon og arbeider kontinuerlig med å følge opp situasjonen. Dette er ett et av flere tiltak som er satt i gang for å bistå bøndene, sier direktør for kommunikasjon og bærekraft i Tine, Lars Galtung.