Adm. direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene presenterte på Arendalsuka rapporten som konkluderer med 70 prosent reduksjon av klimautslippene. Foto: Kystrederiene

70 prosent utslippsreduksjon

Laksetransport sjøveien kan redusere klimagassutslipp med over 70 prosent sammenlignet med godstransport på bil.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det ifølge en ny rapport som adm. direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene presenterte på Arendalsuka onsdag.

Transport av laks på sjø er et lønnsomt alternativ til dagens lastebiltransport, både for oppdretter og miljøet, heter det i rapporten.

Rapporten viser også at godsoverføring fra land til sjø er bedriftsøkonomisk lønnsomt både for havbruksnæringen og for transportleverandøren.

– Dette viser at sjøtransport kan spille en viktig rolle for å kutte klimagassutslippene i transportsektoren i Norge. Men for at det skal skje, er riktige rammevilkår avgjørende, sier Borge.

Godsoverføringen til sjø vil fjerne henholdsvis 4700 og 12.600 langtransporter med lastebil årlig.

– Det er svært viktig at politikerne følger opp med intensiver for å kunne realisere potensialet i næringen. Grønt kystfartsprogram er en pådriver for morgendagens løsninger innen sjøtransport, sier Borge.

Fremtidsrettet

Is til kjøling av laksen underveis kan elimineres ved bruk av superkjøling. Ifølge rapporten vil det bidra til å redusere transportkostnadene i verdikjeden med 10-15 prosent sammen med 10-15 prosent økt transporteffektivitet.

Ifølge rapporten tar sjøtransporten tar lengre tid enn ved bruk av lastebil, men den ekstra transporttiden vil mer enn kompenseres ved den økte holdbarheten.

Superkjølteknologien gir økt holdbarhet og effektivitetsgevinster for både sjø- og biltransportløsningen.

Kystrederiene har gjennom Grønt Kystfartsprogram, vært eier av en samfunnsøkonomisk analyse for overføring av fisk fra vei til sjø. Analysen er gjennomført i samarbeid med DNV GL og Menon Economics.

Powered by Labrador CMS