Statens vegvesen ble kontaktet av Fylkesmannen onsdag 29. august, på bakgrunn av en melding om at entreprenøren som drifter E6 Øyertunnelen hadde kjørt ut slam fra tunnelen etter vasking og lagt massene rett på bakken.

- Slam og vaskevann fra vegtunneler kan inneholde stoffer som kan være skadelige for naturen med blant annet tungmetaller, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

La slam rett på bakken

- Entreprenøren hadde lagt slam fra tunnelen ut på bakken og skulle kjøre massene til godkjent deponi senere, sier prosjektleder Mizanur Rahaman i Statens vegvesen.

- Dette er ikke korrekt framgangsmåte. Vi har gått gjennom rutinene med entreprenøren og gjort det klart at masser som samles opp etter vask må mellomlagres i sedimentbassenget utenfor tunnelen, hvis de ikke blir kjørt rett til et godkjent deponi.

Tunneler må vaskes

Tunneler blir forurenset av utslipp fra biltrafikken, og må derfor vaskes regelmessig. Moderne tunneler har derfor basseng som samler opp vaskevann og annen avrenning. Slam og grus må deretter samles opp og kjøres til godkjent mottak for slike masser, som kan inneholde miljøfarlige stoffer.

I området inntil Vegvesenets kontrollstasjon i Øyer, «Øyervekta», har folk sett at det ligger flere mindre hauger med masse. Noe av dette er jord og grus som har blitt feid bort fra asfalten på kontrollstasjonens område.

Har funnet andre løsninger

AT.no har kontaktet Mesta for kommentar til saken.

- De massene det er snakk om her er ikke slam, men i hovedsak grovere feiemasser fra tunnelvasken, som ble mellomlagret en kort periode før de ble kjørt til godkjent deponi. Siden arbeidet utføres om natten har massene av praktiske årsaker blitt flyttet videre påfølgende dag, sier Eskil Sand, kommunikasjonsrådgiver i Mesta AS, og fortsetter:

- Sammen med byggherre har vi gått igjennom prosessen, og funnet andre måter å løse dette på. Vi er opptatt av å begrense belastningen vårt arbeid påfører miljøet, og vil sørge for å ta de nødvendige grepene for at disse massene håndteres på en god måte framover.