Når uenighet blir tolket som angrep

Kommersiell direktør i omdiskuterte Kreiss, Pavel Solovjov, tar bladet fra munnen og forsvarer det latviske selskapet mot kritikken som er rettet mot dem fra den norske transportbransjen og i mediene i denne kommentaren.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

KOMMENTAR: Deler av transportbransjen i Norge jobber aktivt for at dagens lovlige kabotasjeordning skal opphøre. Det er de selvsagt i sin fulle rett til å gjøre.

Men vi er opptatt av at informasjon som framkommer i kampens hete medfører riktighet og at informasjon vi deler presenteres på gjenkjennelig vis. Vi har forbedringsområder og vil sikkert beskyldes for å bruke angrep som beste forsvar, men for oss handler det om å komme til orde.

Skrevet om Kreiss: 
AT.no: Kan ha kjørt tusenvis av oppdrag på ulovlige kontrakter
AT.no: Innrømmet brudd - bruker fortsatt Kreiss
MTlogistikk: 
ColliCare dropper Kreiss etter fyllekjøring
MTlogistikk: 
NLF: - Kreiss-sjåfører har 370 euro i grunnlønn
Lastebil.no: Kreiss anmeldt for ulovlig kabotasje
Lastebil.no: Kreiss nekter å oppfylle krav, anklager Arbeidstilsynet for lovbrudd
Lastebil.no: Kreiss har kjørt 3000 kabotasjeturer så langt i år
Lastebil.no: Kreiss går til nytt angrep på Arbeidstilsynet

Kreiss er et internasjonalt transportselskap med mer enn 1500 lastebiler. Vår virksomhet er internasjonal. Som spesialister blant annet på transport av fersk mat og fryste varer, har vi opparbeidet oss et godt samarbeid med norske selskaper som eksporterer sine varer.

For å redusere tomkjøring i Norge påtar vi oss kabotasje-oppdrag. Kabotasje er ikke et stort satsningsområde for Kreiss og vår strategi er langt fra primært å vokse gjennom denne type oppdrag. Vi vokser gjennom å levere skreddersydde og individuelt tilpassede logistikkløsninger for oppdragsgivere i hele Europa, Russland, Usbekistan og Katzhakstan blant annet.

Pavel Solovjov, kommersiell direktør i Kreiss.
Pavel Solovjov, kommersiell direktør i Kreiss.

Deler av overskudd investeres i en bilpark som stadig fornyes og i avanserte transport- og kontrollsystemer som gir kunden kunnskap og innsikt. Selv velger vi å tro dette har vært viktige årsaker til vår vekst.  

Internasjonalt opererer vi under latvisk lov. På kabotasjeoppdrag i Norge er vår klare intensjon å opptre i overenstemmelse med norske bestemmelser og vi forholder oss også til retningslinjer fra norske kunder. Vi har gjentatte ganger blitt omtalt i forbindelse med kabotasjeordningen, og det blir framstilt som vi går til angrep på norske myndigheter og kontrollorganer. Når vi søker juridisk bistand for å forstå det norske regelverket og krav som stilles, blir det likestilt med at vi retter sterk kritikk.

 I omtale av Kreiss er det hevdet at vi ikke innfrir krav til lønns- og arbeidsforhold. For oss er det viktig å understreke at Arbeidstilsynets saker knyttet til disse forholdene er avsluttet, uten at interesse fra media er utvist når denne informasjonen deles.

Vi skulle ha presentert korrekt informasjon tidligere og er ilagt dagbøter grunnet forsinkelsen. Forsinkelsen fra egen side burde vi vært foruten, men vi mener også at veiledningen fra Arbeidstilsynet kunne vært bedre. Her har vi en diskusjon med Arbeidstilsynet.

I medienes omtale er denne diskusjonen eskalert til et angrep uten at vi har benyttet terminologi som tilsier det. Tvert imot ønsker vi en direkte dialog og et konstruktivt samarbeid der vi også er åpne for justeringer og endringer. Samtidig må det være lov å være uenig uten å bli beskyldt for å gå til angrep.

Og til slutt har jeg lyst til å minne om at de aller fleste av Kreiss-oppdrag er grensekryssende oppdrag - altså ikke kabotasje, men oppdrag blant annet norske næringslivet er avhengige av for å være konkurransedyktige i sin import- og eksportvirksomhet.

Av Pavel Solovjov, kommersiell direktør i Kreiss.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS