Man kan ikke forvente at en sjåfør fra Romania eller et annet søreuropeisk land skal takle norske vinterveier, hevder Ole-Roger Storås med 45 år bak rattet.

- Norsk transportnæring i fritt fall

- Jeg vil ikke skylde på de stakkars sjåførene, de blir kynisk utnyttet av sine oppdragsgivere både i inn og utland.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Man kan ikke forvente at en sjåfør fra Romania eller et annet søreuropeisk land skal takle norske vinterveier, skriver Ole-Roger Storås, leder i Troms Transportarbeiderforening, i et innlegg i Nordlys.

Selv med 45 år bak rattet føler han å ha potensialet for forbedring i sitt yrke hele tiden.

Han viser til de siste dagers hendelser på nord-norske veier med dårlig skodde utenlandske vogntog og sjåfører som ikke er dyktige nok til å takle utfordringene.

Kritiserer myndighetene

– Trafikksikkerheten er ikke ivaretatt av hverken regjering eller norske myndigheter, hevder Storås.

- Når man leser og hører i media at norsk sjømatnæring nærmest blir hyllet for at det ble satt enda en rekord av eksport av sjømat, 99 milliarder kroner i 2018, da er min og Norsk Transportarbeiderforbund sin klare mening at her ligger et ansvar på norsk sjømatnæring og andre næringer som benytter/utnytter disse transportørene, ifølge Storås.

Undergraver næringen

- For det første så undergraver dette norsk transportnæring fullstendig, det omgås kabotasjeregler både på buss og gods på alle mulige måter. Her er det den som kan frakte fisk eller folk fra A til Å på billigst måte som får oppdraget. Vi vet med sikkerhet at det finnes verken arbeidsavtaler eller tariffavtaler blant disse sjåførene. Pengebingen for laksenæringen er like full som merdene laksen svømmer i før den blir slaktet, så problemet ligger ikke her, skriver Storås som også er kritisk til EU-kommisjonens arbeid med mobilitetspakke 1 og 2, og som omfatter både buss og godstransport på veg.

Kritisk til kabotasjereglene

- Her ligger det en oppmyking av blant annet kabotasjereglene, i tillegg resulterer det i en radikal endring av kjøre- og hviletidsbestemelesene. Det innebærer nærmest fritt fram for å kjøre hele døgnet og at sjåførene blir enda mer presset, noe som representerer stor fare på veiene med trøtte sjåfører, ja nærmest potensielle drapsmenn, skriver en bekymret Storås som kommer med følgende henstilling til norske myndigheter, eksport/importnæringen som kjøper tjenester av disse:

- Vis ansvar og kutt ut disse billigtransportørene og ta vare på norsk transportnæring og trafikksikkerhet. Vi har ingen kjære å miste for at hundre-milliarden skal kunne vises i 2019. Kjøp transport av norske transportører med norske sjåfører som har grundig og god utdannelse gjennom 2 år yrkesutdanning pluss lærlingetiden.

Powered by Labrador CMS