Vanntunnelprosjektet i Høyanger var luftig og veiløst. En Sandvik LH202 ble fløyet med helikopter til Skanska-prosjektet.
Vanntunnelprosjektet i Høyanger var luftig og veiløst. En Sandvik LH202 ble fløyet med helikopter til Skanska-prosjektet.

Gruvelaster fraktet med helikopter

En Sandvik LH202 fikk en luftig tur til et avsidesliggende vanntunnelprosjekt i Høyanger, der Skanska sto for byggingen.

Publisert

Skanska bygger et vannkraftverk på Vestlandet for en av sine kunder. Prosjektet Østerbø kraftverk gjennomføres i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane.

Østerbø kraftverk skal drives av vann fra fjellene i området, som vil bli ledet til kraftstasjonen gjennom tunneler.

Arbeidet med å bygge den nødvendige infrastrukturen til kraftverket omfatter blant annet mer enn sju kilometer med tunnel, boring, utsprengning og betongarbeid. Selve vannkraftverket befinner seg i sin helhet under bakken.

Sandviks LH202 er en liten, men effektiv hjullaster til bruk i trange ganger og ble en utmerket løsning på problemet med å få transportert ut sprengningsmasser på ett av tunnelarbeidsstedene.

LH202-en i sving på Skanskas vanntunnelprosjekt i Høyanger.
LH202-en i sving på Skanskas vanntunnelprosjekt i Høyanger.

Fraktet med helikopter

Et helikopter var forbindelsen med omverdenen for dem som arbeidet på prosjektet. Alternativet var en gåtur på 2-3 timer.
Et helikopter var forbindelsen med omverdenen for dem som arbeidet på prosjektet. Alternativet var en gåtur på 2-3 timer.

Ett av tunnelarbeidsstedene i forbindelse med Østerbø vannkraftverk ligger i nærheten av Strupefossvatnet i Mjølsvikvassdraget.

Her var målet å bygge en 250 meter lang vanntunnel gjennom fjellet. Tunnelboringen på stedet har foregått på den gamle tradisjonelle måten, med håndholdte borhammere, fordi det er en kort tunnel som skal bores. I tillegg er stedet bare tilgjengelig med helikopter, og det er svært vanskelig å frakte inn tungt utstyr.

En maskin som passet godt til prosjektet, er den lille hjullasteren LH202 fra Sandvik, som brukes til å frakte fjellmasser ut av trange steder som gruver og underjordiske byggeplasser.

Lasteren er relativt liten og veier 8800 kg. Den kan dessuten enkelt demonteres og fraktes del for del til stedet der den skal brukes. Vekten på disse delene er en kritisk begrensende faktor på dette anlegget, siden alt nødvendig materiell må fraktes inn med et helikopter som ikke kan løfte mer enn 3700 kg.

Tunneldimensjoner Strupefoss Overføringa

  • Høyde: 3 meter
  • Bredde: 2,5 meter
  • Lengde: 250 meter
  • Fremdrift: 25 meter/uke (maks. 29 meter/uke)

Lasteren fra Sandvik er dessuten bare 2,1 m høy, 1,5 m bred og 6,2 m lang, noe som gjør den velegnet til vanntunneler, som ofte er trange.

I juni 2018 ble Sandviks LH202 demontert og transportert med bil fra Bergen til

Teknisk spesifikasjon Sandvik LH202:

  • Lengde: 6.2 meter
  • Bredde: 1.5 meter
  • Høyde: 2.1 meter
  • Vekt: 8800 kg
  • Kapasitet: 3000 kg

fjelltoppen Solnipa. Deretter med helikopter innover i fjellet.

Før man kunne komme så langt som hit, måtte det bygges en ny vei opp til toppen av Solnipa. Denne veien vil bli liggende etter at tunnelen er ferdig, og vil bli brukt til vedlikeholdsformål i området og til bygging av en ny, større vanntunnel ved Solnipa.

I begynnelsen av oktober 2018 var man i gang med landskapsrehabilitering for å minimere de visuelle konsekvensene for fjellandskapet.

Demontering og montering

Bormester Vegard Velure har arbeidet for Sandvik Norge AS siden 1986. Det var han som hadde ansvaret for demonteringen av lasteren i juni og forberedelsene til helikoptertransporten.

For å holde seg innenfor vektgrensene demonterte man lasteren til mindre deler: skuffe, bakramme, frontramme, førerhytte, bakaksel, motorkjøler og dekk.

- Demonteringen av maskinen tok fire arbeidsdager, medregnet merking, vektkontroll og pakking for transport. Utstyret var lett å arbeide med for denne typen transport. Det var ikke så mange hydraulikk- og strømplugger, og det var lite mekanisk demontering, sier Velure.

Den vanskelige adgangen til tunnelbyggeplassen, gjør at alt må planlegges godt på forhånd. Det jobbet tre personer på stedet av gangen, og vaktskiftet finner sted én gang i uken – samtidig med den faste ukentlige helikopterturen inn i området.

Hvis man trenger forsyninger utenfor de faste helikoptertidene, kan man bestille det man trenger. Helikopterbasen ligger bare 15 minutter unna. Men slike ekstra besøk medfører selvsagt ekstra kostnader. Strengt tatt er ikke stedet helt utilgjengelig på alle andre måter enn med helikopter, men det tar 2–3 timer å gå over fjellene, og alt man skal ha med seg, må bæres i ryggsekker.

Delene til hjullasteren kom frem til bestemmelsesstedet ved Strupefossvatnet i midten av juni, og to mann brukte deretter tre arbeidsdager på å sette dem sammen igjen og gjøre hjullasteren klar til bruk. Brukstiden for hjullasteren ved Strupefossvatnet vil bli relativt kort, med tanke på at dette er en maskin som er beregnet på kontinuerlig drift i gruver: Sprengningsarbeidet og bortfraktingen av fjellmasser tok ca. to måneder.

Liten, men kapabel laster fra Sandvik

Ifølge Skanskas folk på stedet, har lasteren fra Sandvik vist seg å være sterk og robust og et nyttig redskap i prosjektet.

Fra førerens ståsted, er den lille lasteren svært lik større lastere, som Sandviks LH514, som ble brukt på en tunnelbyggeplass på Solnipa.

Personellet som arbeider med Sandviks LH202, satte også pris på lasterens drivstoffeffektive og miljøvennlige motor i miljøklasse Steg IV:

- Vi har funnet ut at lasteren bruker lite drivstoff. Den kan gå for fullt i fem timer uten at vi må fylle drivstoff, og det er en klar fordel under disse forholdene, sier maskinoperatør Asbjørn Fuglesteg fra Skanska.

Maskinene skal videre etter endt oppdrag:

- Det er vanlig at utstyr demonteres flere ganger og flyttes fra prosjekt til prosjekt. Lasteren er et nyttig redskap, og den gjør en god jobb, og jeg tror ikke den vil bli stående stille, sier Skanskas tunnelboresjef på stedet Gunnar Lofthus.

Gruvelaster opp i lyset

Disse gruvemaskinene er beregnet på bruk under bakken og ser sjelden dagens lys. Men, som på prosjektet Østerbø vannkraftverk, hender det at disse maskinene finner veien til avsidesliggende anlegg der vanskelig adkomst kan være utfordrende.

I dette tilfellet fant Skanska en løsning, i form av Sandviks laster LH202, og helikoptertransport inn i området.

Og Skanskas mannskaper på stedet rapporterer at den passet perfekt til den 2,5 m brede vanntunnelen i fjellet ved Strupefossvatnet.

STILLING LEDIG: