- Vi kan vel forvente en rask introduksjon til veiprising av godstrafikken, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

Forventer veiprising

Stortinget sa torsdag nei til forslaget om CO2-fond til næringstransporter.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Begrunnelsen er at det ikke bidrar til prinsippet om at forurenser betaler.

– Introduksjon av veiprising

- Det må vel bety at det samme storting vil innføre ordning med veiprising for godstrafikk som bidrar til å forurense med lastebil, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

Listheim viser til at det er berettiget at lastebilen betaler ulempen for en innblanding i samfunnet når det gjelder miljøpåvirkning, ulykker og slitasje.

- Med andre ord kan vi forvente en rask introduksjon til veiprising av godstrafikken, skriver Litsheim på sin LinkedIn-side.

Nei til videre samtaler

NHO-sjef Ole Erik Almlid understreker at uten en miljøavtale mister vi den mobiliseringen og forpliktelsen til utslippskutt som næringslivet tilbyr.

- Den er helt nødvendig for å nå de ambisiøse målene regjeringen selv har satt for utslippskutt i transportsektoren. Bedriftene er rede til å ta ansvar, sier NHO-sjefen.

I NRKs Politiske kvarter tirsdag før stortingsbehandlingen om CO2-fondet gikk Almlid i klinsj med Høyres miljøpolitiske talsperson Stefan Heggelund. NHO-sjefen truet regjeringen med å trekke seg fra videre samtaler og kontakt hvis de ikke er med på å lande CO2-fondet for næringstransporter.

Almlid understreker at CO2-fondet, etter modell av Nox-fondet, kutter utslipp fra transportsektoren med 25-30 prosent ved å implementere ny teknologi i blant annet kjøretøyene.

NHO, LO og 23 andre næringsorganisasjoner har jobbet i tre år for å skaffe midler til miljøvennlige løsninger.

Almlid møtte Høyres miljøpolitiske talsperson Stefan Heggelund til debatt, og som ønsker en grundigere gjennomgang for en så omfattende fonds-avtale.

Heggelund mener Arbeiderpartiets forslag til Stortinget bidrar til å låse videre forhandlinger hvis det vedtas.

Stefan Heggelund (H) vil ha grundige og gode forhandlinger mellom Regjeringen og NHO om CO2-fondet, helt uavhengig av hva AP måtte mene.

- Det er dilemmaer med et slikt CO2-fond som må avklares. Forurenser betaler-prinsippet er ett av dilemmaene, sier Heggelund.

Tiden er inne

NHO-sjefen understreket imidlertid at tiden nå er inne for et vedtak etter over et halvt år med forpliktende miljøsamtaler mellom myndighetene og NHO.

– Et nei i Stortinget torsdag er et veldig dårlig utgangspunkt for videre forhandlinger mellom næringslivet og staten om en miljøavtale. Det er på høy tid med et alvorlig taktskifte i klimapolitikken, understreker NHO-sjefen.

– Uten en miljøavtale mister vi den mobiliseringen og forpliktelsen til utslippskutt som næringslivet tilbyr, og som er helt nødvendig for å nå de ambisiøse målene regjeringen selv har satt for utslippskutt i transportsektoren. Bedriftene er rede til å ta ansvar, understreker NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Dette er et dok-8-forslag fra Arbeiderpartiet som ville gjort at Stortinget låste regjeringen til én modell. Jeg vil ha grundige og gode forhandlinger mellom Regjeringen og NHO, helt uavhengig av hva AP måtte mene, sier Heggelund.

Powered by Labrador CMS