Statsminister Erna Solberg gjennomfører første «spadetak» med gravemaskin, til det som blir Norges største universitetsbygg.
Statsminister Erna Solberg gjennomfører første «spadetak» med gravemaskin, til det som blir Norges største universitetsbygg.

Solberg startet grunnarbeidene

Fredag 8. februar ble byggestart markert i Gaustadbekkdalen (Oslo) da statsminister Erna Solberg tok første spadetak på Livsvitenskapstomta ved Universitetet i Oslo (UiO).

Publisert

På markeringen var det taler ved statsminister Erna Solberg, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, og UiOs rektor Svein Stølen. Det var korsang og fremmøtte fra universitetet, Statsbygg, tomtens naboer og presse. 

- Forskning innen livsvitenskap bidrar til at vi får bedre behandling av kreftsykdommer, nevrologiske lidelser, demens og immunsykdommer – for bare å nevne noen eksempler. Når det nye bygget står ferdig, skrus satsingen på livsvitenskap opp flere hakk. Nybygget vil bli et nav for livsvitenskapsforskning både på Østlandet, nasjonalt og for internasjonalt forskningssamarbeid, sa statsminister Erna Solberg.

Milliarder av kroner

Livsvitenskapsbygget har en samlet kostnadsramme på 5,7 milliarder kroner og med inventar og vitenskapelig utstyr dreier det seg om en investering på vel 6,8 milliarder kroner.

- Vi bygger et bygg som vil representere enn ny tidsalder for UiO og for vårt samspill med samfunnet. Regjeringens investering forplikter. Derfor er UiO:Livsvitenskap den største og viktigste satsingen ved Universitetet i Oslo, sa rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

- Internasjonal konkurransekraft

I livsvitenskapsbygget ved UiO skal utstrakt tverrfaglig samarbeid bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv skal gi høyere kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft. Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen er også et uttalt mål.

- Livsvitenskapsbygget skal fremme omstilling og vekst, og det vil huse det beste og mest moderne utstyret som kreves for å drive forskning i verdensklasse. Det skal bidra til å utvikle et ledende tverrfaglig fagmiljø for forskning, utdanning og innovasjon i livsvitenskap. Og det skal sikre Norge internasjonal konkurransekraft på dette feltet, uttalte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.