Morten Hotvedt starter nytt eiendomsselskap.
Morten Hotvedt starter nytt eiendomsselskap.

Går fra Vestaksen til nyetablerte Eneo Eiendom

Morten Hotvedt slutter i Vestaksen Eiendom og starter nytt eiendomsselskap sammen med eierne i Nordic Property Holding AS.

Publisert

Selskapet skal utvikle eiendom sammen med grunneiere og investorer, i hovedsak på det sentrale Østlandet, og Morten Hotvedt er ansatt som daglig leder fra 1. juli 2019.

Hotvedt kommer fra stillingen som administrerende direktør i Drammens-baserte Vestaksen Eiendom AS.

Eneo vil «gå inn i eiendomsselskaper og eiendommer som har utviklingspotensial». Selskapet satser på næringseiendom, bolig og helserelaterte bygg. Eneo har forretningsadresse i Olav Vs gate i Oslo, men vil i løpet av høsten etablere kontor i Drammensregionen, da selskapets første prosjekt er i Lier kommune. 

På Liertoppen vest for Bauhaus, langs E 18, skal Eneo utvikle en eiendom på over 40 mål for Gjellebekk Invest AS.

- I første rekke planlegger vi et bygg på 10.000-14.000 kvadratmeter. Bygget vil bli utviklet til å kunne huse handels- og/eller logistikkbedrifter. Prosjektet har en planlagt byggestart våren 2020, og vil stå ferdig et år senere. Det er stor interesse fra flere leietakere for å etablere ny virksomhet i området, sier Hotvedt.

Eneo har som målsetting å levere gode og effektive arealer med miljøfokus, som er tilpasset tomten og nabolaget. Disse skal gi kundene og omgivelsene bærekraftige bygg, og gode opplevelser. Selskapet har store vekstambisjoner, og søker medinvestorer og utviklingstomter i hele distriktet.