Engcon har sluttet å produsere den eldre og tradisjonelle S-typen av redskapsfester i størrelsene S45 – S80. Disse erstattes av Q-Safefester (bildet). S40 produseres en stund til , men skal snart fases ut lover Engcon.

Engcon slutter å produsere tradisjonelle S-fester

Tiltrotatorprodusenten Engcon har sluttet å produsere den eldre og tradisjonelle S-typen av redskapsfester i størrelsene S45 – S80, et feste som ble lansert allerede på 80-tallet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Disse er nå erstattet av det egenutviklede og avanserte festet Q-Safe (QS), som går for å være et av verdens aller sikreste fester som kobler olje, sentralsmøring og strøm automatisk.

Endringen er «et ledd i Engcons kontinuerlige arbeid med å gjøre gravearbeidet sikrere og mer effektivt».

 Skal bli umulig å koble feil

- Vi får stadig tragiske nyheter om mennesker som skades eller til og med omkommer på grunn av usikre redskapsfester og feil håndtering. Det mener jeg er uakseptabelt, og derfor tok jeg beslutningen om å gå helt over til vårt eget sikre feste og låsesystem, sier Stig Engström, Engcons grunnlegger.

Engcons egne låsesystemer og sikre redskapsfester skal eliminere den menneskelige feilfaktoren når det gjelder kobling av redskaper. Låsemetodikken standardiseres, slik at det skal bli umulig å koble skuffen feil og dermed risikere at den slipper helt eller i en aksling og at den kommer i livsfarlig bevegelse på grunn av feil håndtering.

Det skal også være umulig å miste skuffen på grunn av ufrivillig eller feil aktivering av redskapslåsen, da skuffen må ligge an mot bakken før den kan løsnes.

- Overtar førerens ansvar

- Dette er et ledd i vår satsing på sikkerhet og nulltoleranse for svingende eller mistede skuffer. Q-Safe er et av de sikreste festene i verden, og for oss er det et naturlig skritt å skifte ut den gamle typen av S-fester, som slettes ikke er like sikre, sier Engström.

Stig Engström forklarer at Engcons redskapsfeste og låsesystem overtar førerens ansvar siden gravemaskinen ikke kan brukes så lenge skuffen er feilkoblet.

- Jeg forstår førere som på grunn av stressende arbeidsforhold ofte fusker med å koble redskapene når de bare skal løfte dem et lite stykke. Til og med over bakkemannskaper noen ganger. Men vi hører dessverre ofte om episoder og ulykker der redskapene faller i bakken, og dette kan man unngå med vårt redskapsfeste, sier Engström.

Kompatibelt med EC-Oil og eldre redskaper

Redskapsfestet Q-Safe leveres både som maskinfeste og under Engcons tiltrotatorer. I tillegg til sikkerhetsfunksjonene, har festet dessuten automatisk oljekobling, noe som betyr at føreren ikke trenger å gå ut av førerhuset for å koble hydrauliske redskaper.

- Automatiske redskapsfester er nå standarden vår, og sammen med sikkerhetsfunksjonene vil jeg påstå at vi har markedets sikreste og smarteste hurtigfestesystem, sier Stig Engström.

Man trenger ikke gjøre noen tilpasninger, da Q-Safe passer til alle redskaper som har S-innfesting S45 – S80.

S40

Engcon sier også at de snart vil bytte ut S40 med QS40.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS