Tiltrotator

Anlegg

- For få kjenner risikoene

Det er dessverre for få i bransjen som vet hva risikoene er om man ikke fullt ut tar et produktansvar, gjør risikoanalyser og sørger for tilhørende CE-merking, for ikke å snakke om konsekvensene ved en eventuell ulykke, skriver Anders Jonsson, adm. direktør i Rototilt Group AB, i dette innlegget.