NLF mener retningslinjene til kontrollørene som skal håndheve kabotasje-reglene fremstår uklare.

NLF krever strakstiltak om ny kabotasjeinstruks

NLF hevder at kontrollørene sliter med å håndheve reglene Statens vegvesen har satt i de reviderte kabotasje-retningslinjene.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I en pressemelding skriver Norges Lastebileier-Forbund (NLF) at de reviderte retningslinjene fremstår så uklare for kontrollørene at de i praksis ikke kan håndheve dem. Nå oppfordrer NLF-direktør Geir A. Mo Samferdselsdepartementet til å rette opp.

– Ved utførelse av kabotasje er det helt sentralt at man kan fremlegge tydelig dokumentasjon på at oppdragene er lovlige. I de reviderte retningslinjene som nå er sendt ut, åpnes det for at sjåfører selv kan fylle ut og endre fraktbrev, noe som i praksis betyr at manipulasjon av dokumentasjon nå blir tillatt. Da sier det seg selv at reglene ikke lenger lar seg håndheve, sier adm. direktør i NLF, Geir A. Mo.

Forbauset NLF-sjef

NLF-direktør Geir A. Mo vil at Samferdselsdepartementet skal rette opp reglene. Foto: NLF

Han er forbauset over retningen som myndighetene har valgt å ta, som har ført til at en rekke kontrollører i Statens vegvesen har varslet både internt og eksternt.

– Vi har tidligere påpekt viktigheten av å tydeliggjøre regelverket knyttet til dokumentasjon av kabotasjekjøring, for å komme ulovlig kabotasje til livs. Men i stedet har man her gått i helt motsatt regning. Det har nå i praksis legitimert ulovlig kabotasje.

I strid

Problemstillingen dreier seg helt konkret om noen enkelte tilføyelser som er lagt til i Statens vegvesens kontrollinstruks for kabotasje. Der man tidligere krevde tydelig dokumentasjon ved både inngående internasjonal tur og samtlige av de påfølgende nasjonale turene, er det nå lagt til følgende tekst:

«Det er ikke forbud mot å fylle ut fraktbrev manuelt eller oppdatere dokumentet manuelt f.eks. i forbindelse med skifte av trekkvogn.»

– Ikke bare åpner den nye instruksen for at man kan skifte trekkvogner underveis i oppdraget. Man tillater også at sjåførene selv fabrikkerer dokumentasjon etter eget forgodtbefinnende. Dette strider åpenbart med Samferdselsdepartementets rundskriv fra 2013, samt gjeldende EU-forordning, sier Mo.

Får følger

NLF-direktøren får støtte fra advokat Robert Aksnes, som har gjennomgått den oppdaterte instruksen.

– Rådsforordningen oppgir at man skal fremlegge bevis for at kabotasjekjøringen oppfyller gjeldende vilkår ved kontroll. Nå åpnes det for at dokumenter som benyttes som bevis kan ettergjøres på stedet. Kontrollen av kabotasje blir nå derfor vanskeligere, og det blir lettere for useriøse aktører å jukse.

Han mener at instruksendringen også får følger for kontroll av løyvedokumenter.

– Hvis dette skal kunne tillates, må dette også få betydning for norske transportører som mangler dokumentasjon. Hvis ikke, vil det foreligge en forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske transportører som kan være i strid med forvaltningsloven, og EØS-avtalen.

Vegdirektoratet uenig

Avdelingsdirektør Henning Harsem i Vegdirektoratet kjenner seg ikke igjen i at det nå blir umulig å håndheve kabotasje, og mener det fortsatt vil bli reagert på manglende dokumentasjon.

– Instruksen er unntatt offentlighet, og vi kan derfor ikke kommentere innholdet nærmere. Den er basert på gjeldende regelverk, både nasjonalt og internasjonalt, og blir håndhevet deretter.

Dette svaret er imidlertid ikke NLF-direktøren fornøyd med.

– Det er Vegvesenets egne kontrollører som har varslet NLF om tilstandene. Etter det vi er kjent med blir kabotasjereglene nå i praksis ikke kontrollert inntil det foreligger en tydeliggjøring eller endring av gjeldende instruks.

Undergraver satsing

Han vil nå kontakte samferdselsministeren og informere om problemstillingen. Målet er at myndighetene raskt og effektivt får endret ordlyden i instruksen slik at kabotasjereglene igjen kan håndheves.

– Det er vedtatt politikk at useriøse og kriminelle aktører i transportnæringen skal kontrolleres og sanksjoneres i tråd med en risikobasert kontrollstrategi. Hvis man mener at denne instruksen skal følges, undergraver man store deler av det viktige arbeidet som ligger til grunn for myndighetenes satsing, avslutter Mo.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS