Lars-Erik Sletner (venstre) og Njål Hagen begynner i Norsk Bergindustri høsten 2019.

To nye ansatte i Norsk Bergindustri

Lars-Erik Sletner og Njål Hagen er ansatt i Norsk Bergindustri.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Sekretariatet i Norsk Bergindustri har ansatt Njål Hagen (53) som fagsjef for bærekraft og miljø, og Lars-Erik Sletner (54) som fagsjef for politikk og samfunn.

Fire i sekretariatet

Fra første desember består Norsk Bergindustris sekretariat igjen av fire medarbeidere. Lars-Erik Sletner overtar stillingen til Olav Hallset som slutter i Norsk Bergindustri etter seks år. Njål Hagen starter i en nyopprettet stilling som fagsjef for bærekraft og miljø.

- En av våre viktigste oppgaver framover er å bidra til et strukturert arbeid på bransjenivå for å styrke miljø- og bærekraftsarbeidet i bransjen. Njål Hagen vil være en ressurs både for oss i organisasjonen, men også for medlemsbedriftene, sier generalsekretær Anita Hall.

Lang fartstid

Njål Hagen har de senere årene jobbet som fagsjef i Maskingrossisternes forening (MGF) der han blant annet har jobbet med å utvikle bransjestandarder og bidratt i utviklingen av fossil- og utslippsfrie anleggsplasser. Etter jobben i MGF, var Hagen en kort periode i selskapet Sigurd Stave Maskin AS. I tillegg har han jobbet mange år som journalist og redaktør i fagblader for anleggsbransjen og kjenner derfor mange av Norsk Bergindustris medlemsbedrifter.

Offentlig sektor

Lars-Erik Sletner kommer fra en stilling i Statens vegvesen hvor han blant annet har jobbet med innfasing av infrastrukturprosjekter under Oslopakke 3. Gjennom sin rolle som administrerende direktør i Bedriftsforbundet har han lang og bred erfaring fra næringspolitisk utrednings- og påvirkningsarbeid. I tillegg har han bred erfaring fra offentlig sektor, hvor arbeid med Statsbudsjettet og taleskriver for ulike statsråder var sentrale arbeidsoppgaver. Lars-Erik er utdannet diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI, med tilleggsutdannelse innenfor jus og filosofi.

- Miljø, bærekraft, politiske rammebetingelser og dialog med omverden er tett sammenvevd, og Njål og Lars-Erik vil utfylle hverandre og bidra sammen til at den norske mineralnæringen utvikler seg videre, sier Anita Hall.

Begynner i høst

Njål Hagen har første arbeidsdag i sekretariatet allerede første oktober, og Lars-Erik Sletner starter første desember.

Foruten Hall, Hagen og Sletner, er Eli Tho Holen ansatt i Norsk Bergindustri som administrasjonsansvarlig.

Powered by Labrador CMS