Når store bedrifter skal utføre sine kontrakter, inngår det kontrakter med underleverandører som kommer du lokale samfunnene til gode.
Når store bedrifter skal utføre sine kontrakter, inngår det kontrakter med underleverandører som kommer du lokale samfunnene til gode.

Nær 520 mill. til lokale og regionale bedrifter

Lokale og regionale bedrifter har bidratt betydelig med leveranser og tjenester til Statnetts ferdigstilte byggeprosjekter i Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal. Det er entreprenørbedrifter som har fått flest kontrakter.

Publisert

Statnetts sørligste byggeprosjekter ga nesten 520 millioner til lokale og regionale underleverandører

Både Statnett og bedriftene som har bygget på vegne av Statnett på Sørlandet, har benyttet flere underleverandører lokalt og regionalt. Tallene er hentet ut i forbindelse med ferdigstillelse av Statnetts sørligste ledningsprosjekt i Vestre korridor; ledningen som er bygget på strekningen mellom Tonstad og Feda.

Tallene inkluderer også lokale og regionale underleveranser til de to tilhørende transformatorstasjonene Kvinesdal og Ertsmyra.

- Det er gledelig å se at lokale og regionale bedrifter er konkurransedyktige og leverer gode bidrag til våre prosjekter, sier Miroslav Radojcic, som er prosjektleder for ledning i Statnett.

Summene de forskjellige hovedentreprenørene har betalt til lokale/regionale underleverandører

Lokale/regionale kontrakter ledning:

 • Statnett: Ca 70 millioner
 • Dalekovod: Ca 60 millioner

 Lokale/regionale kontrakter stasjoner:

 • Statnett: Ca 160 millioner
 • Veidekke: Ca 200 millioner
 • Siemens: Ca 26 millioner

 Eksempler på arbeid utført:

 • Grunn- og byggarbeider
 • Veiarbeider
 • Riggplasser
 • Betong
 • Tekniske fag
 • Riggtjenester
 • Snørydding
 • Catering
 • Overnatting
 • Elektrotjenester
 • Transport
 • Innleie av øvrige lokale tjenester

Ledningsentreprenøren Dalekovod har bygget transmisjonsnettledningen Ertsmyra-Kvinesdal og NordLinks luftledning mellom Ertsmyra transformatorstasjon og Vollesfjord. Byggearbeidene har pågått i Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal kommuner. Konsortiet Siemens/Veidekke hadde ansvaret for arbeidene på Kvinesdal og Ertsmyra transformatorstasjoner.

Flest entreprenørtjenester

Prosjektering, skoghogst, opparbeidelse av veier, riggplasser og grunnarbeidene til stasjonene blir gjort før de store entreprenørselskapene overtar, og disse kontraktene er det Statnett som tildeler.

De nasjonale og internasjonale bedriftene som har utført selve byggingen av anleggene på vegne av Statnett har behov for å benytte seg av underleverandører i arbeidet med å fullføre stasjoner og ledninger. Spekteret av varer og tjenester som er kjøpt inn varierer, men hovedtyngden av leveransene kommer fra entreprenørbedrifter.

- Tonstad Bakeri har mettet mange av våre prosjektmedarbeidere og er også et naturlig møtested, sier Miroslav Radojcic som er prosjektleder for ledning i Statnett.
- Tonstad Bakeri har mettet mange av våre prosjektmedarbeidere og er også et naturlig møtested, sier Miroslav Radojcic som er prosjektleder for ledning i Statnett.

Mat må man ha

Når mange mennesker jobber i prosjekt utenfor sitt vanlige hjemsted må de ha et midlertidig sted å bo, de gjør diverse innkjøp av utstyr og materiell i lokale butikker og de trenger mat underveis. Flere utsalgssteder burde vært nevnt, men det er ett bestemt sted «alle» som har vært på Tonstad har vært innom:

- Tonstad Bakeri har mettet mange av våre prosjektmedarbeidere og er også et naturlig møtested.  Like viktig som god lunsjservering, er deres bidrag med godt bakverk og kaker til milepælsfeiringene vi hadde underveis, sier Miroslav Radojcic.

I løpet av ett år ble det fra Statnett-prosjektene gjort en bestilling på lunsj og servering til møter hos Tonstad Bakeri annen hver uke gjennom hele året. I tillegg til dette kom kjøp som ikke er bestillinger, men kjøp direkte i bakeriet.