Samferdselsminister Jon Georg Dale møtte lastebileierne også i år. Han lover å se nærmere på Danmarks kabotasjeregister, for mulig anvendelse i Norge. Foto: Stein Inge Stølen

Ser gjerne til Danmark

Samferdselsministeren kom til NLF og svarte for regjeringens manglende evne til å innføre et kabotasjeregister.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

På NLFs transportkonferanse på Holmen utenfor Oslo i helgen sa han også noe om kvalitetssprik mellom riks- og fylkesvegnettet.

– Det står ikke på vilje, og vi ser gjerne til Danmark, forsvarte statsråd Jon Georg Dale.

Tidligere denne uken ble det kjent at Danmark vedtar å innføre et kabotasjeregister, som etter alt å dømme blir utformet svært likt modellen NLF har foreslått i Norge.

Den vanligvis så tydelige og direkte samferdselsministeren legger ikke noe imellom når han presenterer sitt syn på statusen i transportnæringen.

Den siste tiden har det dukket opp flere høyaktuelle problemstillinger i transportnæringen, både knyttet til kontroll, konkurransevilkår og konsekvensene som regionreformen vil ha for oppfølging av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet.

Etterlysning fra NLF-sjefen

NLF-direktør Geir A. Mo utfordret Dale på en rykende fersk problemstilling. NLF har siden 2012 foreslått at myndighetene bør innføre et kabotasjeregister, hvor utenlandske aktører må forhåndsmelde transportoppdraget i et nasjonalt system. Dette har imidlertid blitt møtt med motstand fra den sittende regjeringen ved flere anledninger.

Tidligere denne uken ble det kjent at Danmark vedtar å innføre et kabotasjeregister, som etter alt å dømme blir utformet svært likt modellen NLF har foreslått i Norge. Spørsmålet fra NLF-direktøren var ganske enkelt:

– Når vil regjeringen ta seg en tur til Danmark for å finne ut hvordan man skal gjøre det samme i Norge?

– Det er interessant, og jeg kommer til å følge opp dette. Danskene har allerede tatt grep i bussnæringen. Det er å regne som et foregangsland i EU når det kommer til håndheving av regelverk knyttet til konkurransevilkår i transportnæringen. Når det er sagt så er den digitale verdenen også ankommet Norge. Det er et stort spørsmål for meg hvorfor vi ikke har på plass et verktøy som kan la oss kontrollere dette i dag. Det står ikke på vilje, og vi ser gjerne til Danmark, kunne samferdselsministeren fortelle.

– Ta tilbake ansvaret

Øystein Digre fra Fair Transport-bedriften Digre Transport ytret bekymring over fylkeskommunenes nye vegansvar.

– Jeg mener fylkene må få flere penger, ellers må dere ta tilbake ansvaret over fylkesvegene. Det blir et for stort skille mellom riks- og fylkesvegene.

Dette var ikke en ukjent problemstilling for statsråden, samtidig som han ikke kunne levere noen «quick-fix».

– Det er riktig at avstanden mellom den opplevde kvaliteten på riksvegnettet og fylkesvegnettet øker. Det er en utfordring. Og vi kan gjerne bevilge mer penger til fylkesveg. Men da vil det gå på bekostning av noe annet, fortalte samferdselsministeren.

Powered by Labrador CMS