Forcit Norways fireårsavtale med Norsk Stein er Norges største enkeltkontrakt på sprengstoff. Volumet er på rundt 5000 tonn emulsjon i året.
Forcit Norways fireårsavtale med Norsk Stein er Norges største enkeltkontrakt på sprengstoff. Volumet er på rundt 5000 tonn emulsjon i året.

Kjempekontrakten og utviklingsprosjekt

JELSA (AT.no): Da Forcit Norway AS fikk kjempekontrakten med Norsk Stein, ble dette også starten på et utvik­lingsprogram. Nå analyseres hele kjeden fra fast fjell til den fragmenterte steinen blir lastet inn i knuseren.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

1. januar 2018 startet Forcit på selskapets største kontrakt i Norge. De Heidelberg-eide steinbruddene på Jelsa, Tau og Dirdal i Rogaland med samlet produksjon av ca. 15,5 millioner tonn pukk i året, skrev en fireårsavtale som gjorde at Forcit fikk sitt virkelige gjennombrudd i Norge.

Rundt 5000 tonn emulsjon pumpes ned i borehull ved de tre steinbruddene hvert år.

- Dette er det største enkeltkontrakten for sprengning i Norge, sier daglig leder Petter Jensen som ble Forcit-sjef i Norge omtrent samtidig som kontrakten ble signert.

PÅ BESØK: Daglig leder Petter Jensen (f.v.) i Forcit Norway passet på å snakke litt med bulkoperatørene Jan Helge Moe og Siv Irene Wiik da han besøkte Forcit i desember.
PÅ BESØK: Daglig leder Petter Jensen (f.v.) i Forcit Norway passet på å snakke litt med bulkoperatørene Jan Helge Moe og Siv Irene Wiik da han besøkte Forcit i desember.

Base på Jelsa

Forcit-basen for de tre steinbruddene, er på Jelsa der Norsk Stein driver Nord-Europas største pukkverk.

NORGEST STØRSTE PUKKVERK: Den største salven som er ladet og sprengt på Jelsa, er på 130 tonn sprengstoff som løsnet 458.000 tonn fjell.
NORGEST STØRSTE PUKKVERK: Den største salven som er ladet og sprengt på Jelsa, er på 130 tonn sprengstoff som løsnet 458.000 tonn fjell.

De to andre bruddene er halvannen time (Tau) og to og en halv times (Dirdal) kjøretur unna. Sprengstoffleverandøren er for øvrig i ferd med å flytte inn i et nytt bygg i Jelsa for å øke kapasiteten, få bedre plass for bilene og mer lagerplass av råstoffene til sprengstoffet. Selve sprengstoffproduksjonen skjer på bilene som har 12,5 tonns kapasitet, og like før emulsjonen pumpes i hullene.

- Det er kortreist sprengstoff, smiler Jensen.

GODT SAMARBEID: De ulike aktørene er avhengig av hverandre, og samarbeidsklimaet beskrives som meget godt. Her et knippe personer, samlet på en pall (som nå er borte), fra v. Petter Jensen (Forcit Norway AS), Per Romsbotn (sprengningsarbeider Norsk Stein), Morten Søraas (bergsprenger/bergsprengningsleder Norsk Stein), Johannes Huseby Ihle (lærling fjell og bergverk Norsk Stein), Siv Irene Wiik (bulkoperatør Forcit), Tommy Lorentzen (logistikkansvarlig Norsk Stein), Jan Helge Moe (bulkoperatør Forcit) og Kjell Petter Hamre (arbeidsleder brudd Norsk Stein).
GODT SAMARBEID: De ulike aktørene er avhengig av hverandre, og samarbeidsklimaet beskrives som meget godt. Her et knippe personer, samlet på en pall (som nå er borte), fra v. Petter Jensen (Forcit Norway AS), Per Romsbotn (sprengningsarbeider Norsk Stein), Morten Søraas (bergsprenger/bergsprengningsleder Norsk Stein), Johannes Huseby Ihle (lærling fjell og bergverk Norsk Stein), Siv Irene Wiik (bulkoperatør Forcit), Tommy Lorentzen (logistikkansvarlig Norsk Stein), Jan Helge Moe (bulkoperatør Forcit) og Kjell Petter Hamre (arbeidsleder brudd Norsk Stein).

Forcit-teamet på «Jelsa-basen» består av seks personer. De jobber tett opp mot teamet fra Natland Graveservice AS som utfører boring og sprengning for Norsk Stein, og i tillegg Norsk Steins egne folk. Sammen bidrar alle på hver sin måte til forbedring og effektivisering av driften.

Prosjekt sammen

Partene er nemlig alle ledd i et prosjekt for å få bedre fragmentering og mer effektiv drift. All informasjon som boredata, ladedata, tenningsopplegg og produksjonsdata fra hver «truck» registreres automatisk i ForDEX (Forcit Digitalized Excavation) som er en ny digital plattform fra Forcit.

Her behandles informasjonen, og man får veldig mange nyttige svar om hvor tett man bør bore, hvilken diameter og hvor mye sprengstoff osv. som egner seg best under ulike forhold.

Sprengningsleder Kjell Petter Hamre sier Norsk Stein har benyttet flere ulike leverandører opp gjennom årene, og at de er veldig fornøyde med at det ble Forcit denne gangen.

TRANGT: Begge «truckene» får plass under tak her, men det er trangt og plassen utenfor må benyttes til en del oppbe­varing.
TRANGT: Begge «truckene» får plass under tak her, men det er trangt og plassen utenfor må benyttes til en del oppbe­varing.

- Forcit har gitt et vanvittig solid inntrykk. De er enkle å forholde seg til, nordisk selskap og vi treffer topplederen i selskapet når som helst. De viser veldig stor «stå-på-vilje» og lener seg ikke tilbake, sier Hamre.

LADER SALVE: Her lades en salve bestående av 226 hull med omtrent 40 tonn sprengstoff. Dette løsner ca. 120.000 tonn stein. Natland Graveservice AS borer på Jelsa. Selskapet benytter syv rigger og på en snittmåned borer de følgende: 3,5” (89 mm) 1552 m, 4” (102 mm) 10.714 m og 5” (128 mm) 19.147 m.
LADER SALVE: Her lades en salve bestående av 226 hull med omtrent 40 tonn sprengstoff. Dette løsner ca. 120.000 tonn stein. Natland Graveservice AS borer på Jelsa. Selskapet benytter syv rigger og på en snittmåned borer de følgende: 3,5” (89 mm) 1552 m, 4” (102 mm) 10.714 m og 5” (128 mm) 19.147 m.
NYTT BYGG: Forcit Norway AS skal flytte inn i dette bygget som er betydelig større enn det de har hatt de to første årene av kontraktsperioden.
NYTT BYGG: Forcit Norway AS skal flytte inn i dette bygget som er betydelig større enn det de har hatt de to første årene av kontraktsperioden.

Ladebilene Forcit benytter, fylles med ammoniumnitrat-løsning og olje med innblandet emulgator. Ved lading produseres emulsjonsmatrisen (ANE) og det tilsettes ammoniumnitrat prill og gassemiddel. Denne type ladebiler er godt egnet der totalvolumet er stort, og gir god fleksibilitet med hensyn på produktegenskapene.

- Til tross for en mer komplisert prosess på selve bilen, er det svært lite driftsproblemer, sier Hamre.

Ved behov for økt kapasitet benyttes en råvarehenger som øker ladekapasiteten til 22 tonn per enhet.

Døråpner

Jensen sier at kontrakten med Norsk Stein har åpnet noen dører, og at Forcit sentralt nå går inn på det norske markedet med fullt trykk. Blant annet bygger de opp fem nye biler (som egentlig er sprengstoff-fabrikker) i disse dager. De skal benyttes rundt i hele landet, samtidig som Forcit etablerer nye lagre og avdelinger flere steder.

- Det er en voldsom satsing av Forcit i Norge. De har kommet veldig langt i Sverige hvor de som største aktør nylig inngikk nye og langsiktige kontrakter med alle de store gruvene. Nå er det Norge som står for tur, sier Jensen som nær sagt har jobbet hele sitt liv i sprengstoffbransjen.

Dette har gitt ham nyttig innblikk i en meget presset bransje som også har krevd sitt. Leverandørene Orica AS, Austin Norge AS og Forcit Norway AS står igjen som de tre eneste landsdekkende leverandørene. Før var det flere aktører. Orica er den største leverandøren, og har også vært lengst i markedet (tidligere Dyno).

- Ambisjonene er å bli en god nummer to iløpet av et par år. I 2019 omsatte vi for rundt 123 millioner kroner og gikk med svarte tall. Så langt hadde vi ikke gått i pluss i Norge, sier Jensen.

- For entreprenørene er det verdt å merke seg at to aktører, EPC og Maxam, har valgt å gå ut av det norske markedet, og det er ikke enkelt for nye å etablere seg i Norge. Det vet vi alt om, sier Jensen.

Powered by Labrador CMS