Utbyggingsdirektør, Kjell Inge Davik i Statens vegvesen går fortsatt for utførelsesentrepreiser på E39 Rogfast.
Utbyggingsdirektør, Kjell Inge Davik i Statens vegvesen går fortsatt for utførelsesentrepreiser på E39 Rogfast.

Vil ikke gjøre E39 Rogfast til totalentreprise

Statens vegvesen holder fast på at utbyggingen av E39 Rogfast bør skje med utførelsesentrepriser.

Publisert

Vegvesenet vurderer nå alle muligheter for å ta ned kostnadene og øke samfunnsnytten på det som skal bli verdens dypeste og lengste undersjøiske tunnel.

I sammenheng med at prosjektet er inne til ny vurdering hos Samferdselsdepartementet, har Vegvesenet tatt en ny vurdering av hvilken kontraktstrategi som vil egne seg best for prosjektet.

- God dialog med bransjen

- Vi har hatt god dialog med bransjen og jobbet grundig med saken internt i Vegvesenet. Vår klare anbefaling er at vi fortsatt vil bruke utførelsesentrepriser, sier utbyggingsdirektør, Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Davik legger vekt på at prosjektet allerede er godt detaljert gjennom flere år med grundig planlegging.

- En endring av prosjektet til en totalentreprise vil ha for stor innvirkning på fremdrift til at vi ser oss tjent med å endre strategi nå, sier han.

Vegvesenet har som ambisjon å balansere kontrakten for E39 Rogfast så godt som mulig i forhold til risiko.

- Vi vurderer at kan være aktuelt å konkurrere på løsning på deler av prosjektet. Dette kan for eksempel gjelde sjakt til Kvitsøy. For de deler hvor løsningsforslag er gjenstand for konkurranse vil vi vurdere å flytte prosjekteringsansvar til entreprenør, sier Davik.

Vegvesenet vil også bruke konkurranse med forhandling og etablere konfliktløsningsmekanismer, i tråd med det som er fremforhandlet med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Høye klimaambisjoner

Davik understreker at Vegvesenet skal være i front på klima og miljøarbeidet:

- Vi skal ha med oss dette inn i arbeidet med å finne de beste løsningene for E39 Rogfast, sier Davik.

Dette vil gjenspeiles i kontraktenes krav. Vegvesenet vurderer å legge klima og miljø inn som konkurranseelement. I tillegg vil det stilles krav til at bedriften har sertifisering på kvalitets- og miljøstyringssystemer.

- Vi har en sterk og konkurransedyktig anleggsbransje i Norge og vi håper på god konkurranse når vi lyser ut konkurranser om et av de nyttigste, mest spennende og spektakulære samferdselsprosjekter i Norge, sier Davik.

Powered by Labrador CMS